HAE Junior z.s.

http://www.haejunior.cz e-mail: info@haejunior.cz


HAE Junior je neziskovou pacientskou organizací s cílem podílet se na zkvalitnění života dětí a mládeže s diagnózou hereditárního angioedému (HAE) a jejich rodin. Spolek vznikl v prosinci 2019 v Praze z iniciativy rodičů. HAE je vzácné celoživotní onemocnění, které se projevuje častými bolestivými otoky na různých částech těla. Život s HAE znamená opakované dočasné zdravotní potíže, časté akutní vyšetřeni a injekce, dlouhodobou psychickou zátěž a další omezení.

Aktuální projekty