Fokus Labe, z.ú.

http://fokuslabe.cz tel.: 472 745 159 e-mail: fokus@fokuslabe.cz


Fokus Labe je nestátní nezisková organizace, která sdružuje odbornou i laickou veřejnost v oblasti péče o duševní zdraví a občany s duševním onemocněním. Realizuje komplexní péči komunitního typu o dlouhodobě duševně nemocné, poskytuje klientům služby zaměstnanosti a realizuje sociální podnikání.

Aktuální projekty

Ukončené projekty