Fokus Labe, z.ú.


Děti, mládež, rodina Zdraví

Budujeme Centrum duševního zdraví pro děti

Mnoho let Fokus Labe „váhal“ vstoupit do oblasti komunitní péče o duševní zdraví dětí a mladých lidí. Na podzim roku 2020 došlo ke změně. Padlo rozhodnutí a začal se rodit Tým duševního zdraví pro děti. Máme jasnou vizi, SYSTÉM PÉČE BEZ PSYCHIATRICKÝCH LÉČEBEN PRO DĚTI. Je před námi dlouhá cesta. Pojďte po ní s námi!

vybíráme od 22.12.2021
21 600 Kč
vybráno 4 % z 560 000 Kč

přispělo

12 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Z dlouhodobých zkušeností s hodnotami a procesy orientovanými na zotavení se z duševního onemocnění u dospělých, jsme začali krok za krokem vytvářet prostředí pro vznik dětského týmu. Silnou motivací byly opětovné návštěvy v psychiatrických léčebnách pro děti. 

Naší vizí, kterou chceme postupně uvést v život v Ústeckém kraji, je:

Systém péče bez psychiatrických léčeben pro děti


Myšlenka nás oslovila již před 4 lety při návštěvě „meky“ komunitní péče o duševní zdraví v Italském Terstu.

V první fázi jsme se rozhodli zaměřit na duševní zdraví dětí hospitalizovaných v psychiatrické léčebně Louny, kde: 
👉 usilujeme o podporu dětí zpět do běžného života, 
👉 rozvíjíme, co je v osobnostech dětí silné a zdravé, 
👉 pracujeme se sociálním prostředím, ve kterém děti žijí, 
👉 posilujeme rodičovské kompetence v rodinách. 

Jsou to první kroky, kterými se vydal náš dětský tým. Za rok existence se však na tým obrací celá řada dalších institucí, škol, rodičů, prarodičů i dětí samotných. 

Je cítit „hlad“ po péči tohoto typu. Získat komplexní zdravotně sociální a psychologickou podporu v přirozeném prostředí a v čase, kdy je potřebná a může působit preventivně, je efektivní a vysoce lidské.   


Používáme partnerský přístup, náš tým má zdravotní sestru, sociální pracovníky, psychologa, peer konzultanta. Za rok 2021 má tým v péči a podpoře 65 dětí a jejich rodin a realizoval přes 1000 intervencí. Některé z těch dětí jsou již rok bez hospitalizace, i když před tím ji zažívali pravidelně dvakrát, či vícekrát do roka. Započatá cesta, na kterou jsme se vydali, ukazuje její smysluplnost. 

V našem úsilí na reformě péče o duševní zdraví dětí spolupracujeme s dalšími partnery a organizacemi. Na sklonku roku 2021 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Komunitní plán rozvoje péče o duševní zdraví dětí. Náš tým poroste a pomůže vyrůst i dalším týmům v celém Ústeckém kraji. Péče by brzy měla být v každém okrese. 

Je před námi dlouhá cesta s jasnou vizí komunitního systému péče o duševní zdraví dětí, bez potřeby psychiatrických léčeben pro děti.

Pojďte po ní s námi!

Zasláním daru můžete v roce 2022 přispět k větší mobilitě, a tím i včasnosti a flexibilitě pomoci pracovníků našeho týmu. Usilujeme o nákup dvou automobilů, celkem za 560 000,- Kč.

Pro více informací navštivte webové stránky našeho týmu duševního zdraví pro děti a mladé lidi.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

… tak ať Vám brzy jezdí ;-)

Petr Severa
1 000 Kč