Queer Geography, z.s.

https://www.queergeography.cz/ e-mail: lukas.pitonak@queergeography.cz


Queer Geography (QG) zpřístupňuje ověřitelná data a informace, které se týkají společenské stránky sexuality a/nebo problematiky související s genderovou rozmanitostí. Cílem QG je přispět ke zlepšení životní situace lidí, jejichž každodenní (společenská, zdravotní, kulturní, aj.) žitá realita je, nebo může být, ovlivněna jejich rozmanitostí v oblasti sexuality, genderové identity, HIV sérostatusu, duševního zdraví, či jinými faktory, které s touto jejich diferencí souvisí.

Aktuální projekty