Střešovický Oříšek, z.s.

http://www.stresovickyorisek.cz Phone: 723 184 832 Email: orisek.orechovka@gmail.com


Naším cílem je nabízet finančně dostupné aktivity pro rodiny na mateřské/rodičovské dovolené. Pořádáme komunitní akce pro veřejnost v Praze 6 Střešovicích, nabízíme otevřenou hernu pro rodiny s dětmi, pravidelné aktivity pro děti, semináře a besedy o výchově, rodičovství a zdravém životním stylu pro rodiče. Vyzýváme k aktivnímu zapojení, chceme posilovat dobrovolnictví a vztahy v komunitě. Abychom tyto cíle mohli naplňovat, neobejdeme se bez podpory radnice, individuálních či firemních dárců.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz