Diecézní charita České Budějovice

http://www.dchcb.cz Phone: 739 529 373 Email: sekretariat@dchcb.charita.cz


Diecézní charita České Budějovice cílí svou činnost na podporu a pomoc lidem v náročných životních situacích, kteří si sami nedokážou vlastními silami pomoci. Zaměřuje se především na sociální a zdravotní oblast. Poskytuje pomoc těm nejpotřebnějším bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Mezi dlouhodobé priority Diecézní charity České Budějovice patří také podpora vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa, pomoc se zajištěním základních lidských potřeb ke kvalitnějšímu životu i obnova zdrojů obživy.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz