Knihovna Václava Havla, nadační fond

https://www.vaclavhavel.cz tel.: 222 220 112 e-mail: info@vaclavhavel.cz


Knihovna Václava Havla pečuje o zachování odkazu Václava Havla, a to jak literárního, dramatického tak i politického, zejména pak jeho boje za svobodu, demokracii a ochranu lidských práv. Podporuje výzkum a vzdělávání v oblasti moderních dějin, usiluje o rozvoj občanské společnosti a slouží jako platforma pro diskuse týkající se otázek podpory a ochrany svobody a demokracie v České republice stejně jako v zahraničí.

Aktuální projekty