Medou z.s.

http://www.medou-humpolec.cz tel.: 777 341 655 e-mail: MEDOU@POST.CZ


Medou z.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2015 z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti. Vizí spolku Medou je poskytovat ucelený komplex služeb osobám s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem s autismem. Naším posláním je poskytovat takovou podporu, aby mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život. V rámci Centra denních služeb Medou poskytujeme kvalitní sociální služby s respektem a úctou k člověku. Vytváříme takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními. Našimi klienty jsou lidé s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s autismem ve věku od 6 do 60 let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi vznikem nepříznivé sociální situace či se v této situaci již nacházejí.

Aktuální projekty

Ukončené projekty