Medou z.s.

http://www.medou-humpolec.cz tel.: 777 341 655 e-mail: MEDOU@POST.CZ


Medou z.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2015 z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí s cílem pomoci jim zapojit se do života v běžné společnosti. Našimi klienty jsou lidé s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidé s autismem ve věku od 6 do 60 let, kteří jsou v souvislosti s životem s postižením ohroženi vznikem nepříznivé sociální situace či se v této situaci již nacházejí. Naším posláním je poskytovat takovou podporu, aby tito lidé mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život. Poskytujeme kvalitní sociální služby s respektem a úctou k člověku. Vytváříme takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními.

Aktuální projekty

Ukončené projekty