Medou z.s.


Lidé s postižením

Postižení není volba, podpora a porozumění ano...

Medou je nezisková organizace, která od roku 2015 pomáhá lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem s autismem zapojit se do života v běžné společnosti. Naším posláním je poskytovat takovou podporu, aby tito lidé mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život.

vybíráme od 5.11.2019
31 622 Kč

přispělo

16 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V rámci Centra denních služeb Medou poskytujeme sociální služby s respektem a úctou k člověku. Vytváříme takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními. Mezi naše klienty patří děti a mladí lidé. Váš dar nám pomůže v rozvoji Centra denní péče a zkvalitnění poskytovaných služeb. Spolu s námi tak můžete pomoci těmto lidem prožívat spokojené chvíle.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Petr Kocián
500 Kč