Medou z.s.


Lidé s postižením

Postižení není volba, podpora a porozumění ano...

Medou je nezisková organizace, která od roku 2015 pomáhá lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem s autismem zapojit se do života v běžné společnosti. Naším posláním je poskytovat takovou podporu, aby tito lidé mohli prožít aktivní a ze svého pohledu co nejspokojenější život.

vybíráme od 5.11.2019
74 722 Kč

přispělo

24 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V rámci Centra denních služeb Medou poskytujeme sociální služby s respektem a úctou k člověku. Vytváříme takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními. Mezi naše klienty patří děti a mladí lidé. Váš dar nám pomůže v rozvoji Centra denní péče a zkvalitnění poskytovaných služeb. Spolu s námi tak můžete pomoci těmto lidem prožívat spokojené chvíle.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

V tomto roce je pro Medou stěžejní zajistit finance pro realizaci Sociálně terapeutických dílen. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců nemá Medou tento rok dostatečné finance pro realizaci oblíbených a hlavně velmi potřebných aktivit pro své klienty. Mezi tyto aktivity patří především keramika, malba, kresba, šití, výroba mýdel, svíček, odlitků, drátkování, koláže, zahradní terapie atd.

Medou nyní poskytuje sociální služby 31 klientům. Jedná se o osoby s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením a mladé lidi s autismem z Humpolce, Pelhřimova a okolních obcí.

Klienti začínají od jednoduchých věcí a postupně tvoří složitější výrobky. Používají nářadí a jiné pomůcky, které nikdy v životě nepoužívali a báli se je vzít do rukou. Důležité je překonání strachu a obav, že něco nezvládnou a postupné získávání odpovědnosti za svou práci a samostatnost.

Děkujeme za Váš dar.

https://medou-humpolec.cz


Založení projektu

Ať se Vám Vaše poslání daří dobře naplňovat :o)

Michal Hájek
1 000 Kč

Petr Kocián
500 Kč