Fórum mobilních hospiců, z. s.

http://www.mobilnihospice.cz Phone: 725 251 729 Email: info@mobilnihospice.cz


Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující poskytovatele mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice). Fórum mobilních hospiců tvoří společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz