Nadační fond Modrý hroch

http://www.modryhroch.cz tel.: 542 210 562 e-mail: chasakova@modryhroch.cz


Nadační fond Modrý hroch pomáhá od roku 2005 především dětem po těžkých úrazech a dětem s těžkým fyzickým handicapem. Podporuje a dovybavuje chirurgická a traumatologická oddělení v nemocnicích v rámci celé České republiky. Věnuje se prevenci dětských úrazů například prostřednictvím interaktivních loutkových představení pro mateřské školky, přednášek, výukových programů a tiskovin. Jedním z nejdůležitějších priorit posledních let je cílená podpora konkrétních dětí po těžkých úrazech, s těžkým fyzickým handicapem a postižením, při jejich návratu do běžného i sportovního života.

Aktuální projekty