Nadační fond Modrý hroch


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Modrý hroch pomáhá dětem po vážných úrazech a s těžkým fyzickým handicapem

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu. Nadační fond Modrý hroch pomáhá konkrétním dětem po těžkých úrazech a s těžkým fyzickým handicapem. Stará se o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit. Cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových nadstandardních přístrojů, lůžek také vybavení pro volný čas. Další prostředky věnuje nadační fond do prevence dětských úrazů. Jedním z nejdůležitějších cílů je také podpora jednotlivých dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života. Svou pomoc rozšiřuje Modrý hroch také do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky.

vybíráme od 22.5.2020
81 263 Kč

přispělo

45 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V České republice jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých dospělých a třetí nejčastější příčinou úmrtí v celé populaci. Přestože úmrtnost na úrazy v poslední době mírně klesá, celkový počet úrazů neklesá. Dle statistik dochází k nejzávažnějším úrazům v dopravním prostředí. Nejčastějším místem vzniku úrazu je domov a škola.

Podle údajů zdravotnické statistiky je ročně ošetřeno v ambulancích více než půl milionu dětí a mladistvých do 19 let věku, s těžšími úrazy je hospitalizováno 35 tisíc dětí a zemře více než 200 dětí. 

Hlavním smyslem projektu je: 

  • Podpora dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v rámci oddělení, klinik a nemocnic na území ČR. 
  • Podpora léčby a hospitalizace dětí po úrazech, snaha o zpříjemnění prostředí v době léčby a v rámci volnočasových aktivit. Pomoc při návratu do běžného i sportovního života.
  • Podpora dlouhodobě nemocných dětí, handicapovaných dětí a dětí s těžkým fyzickým postižením. Podpora rehabilitační péče. 
  • Podpora vedení preventivních kampaní proti dětským úrazům.
Děkujeme Vám, že s námi chcete pomáhat ❤Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Pomáhat je lidské

Michal Boček
400 Kč

Bud´te zdraví

Julie Dvorská

Rád jsem přispěl na dobrou věc.

Lubomír Kopeček
1 000 Kč

V ramci vyzvy #behambomby

MJ
5 150 Kč

Myslíme na vás i vaše rodiny.Bojujte a žijte spolu.

Jaroslav Janu
1 200 Kč