KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s.

http://www.krizovatka-hc.cz/ tel.: 466 301 684 e-mail: pesek@krizovatka-hc.cz


KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s. (obecně prospěšná společnost) je nevládní nezisková organizace, která se orientuje na profesionální i zájmovou pomoc lidem s tělesným a kombinovaným postižením v pardubickém regionu. Hlavní její náplní je sociálně rehabilitační podpora lidí s handicapem, směřující k jejich aktivnímu začlenění do běžného života naší společnosti a k jejich pracovnímu uplatnění. K dosažení tohoto cíle KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s. využívá pestrou škálu aktivit.

Aktuální projekty