KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s.


Lidé s postižením

SMĚREM K BLAHOBYTU

Projekt je zaměřen na vznik polyfunkčního komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením. Zaměřuje se na odbourávání bariér mezi osobami se zdravotním postižením a majoritní společností. V rámci centra budou poskytovány 3 sociální služby dvěma organizacemi (KŘIŽOVATKOU handicap centrem, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR). Souběžně budou probíhat kulturní, vzdělávací, aktivizační a environmentální aktivity přístupné nejen osobám na vozíku, ale i zdravé populaci. Bude docházet k bourání nejen architektonických bariér mezi handicapovanými a zdravými. Výtěžek sbírky bude použit na rekonstrukci a úpravy zázemí poskytovaných služeb (Centrum denních služeb, Sociální rehabilitace, odborné poradenství) a výdaje s tím spojené.

vybíráme od 28.3.2019

Projekt SMĚREM K BLAHOBYTU

Přispějte na dobrou věc v Pardubicích
6 100 Kč

přispělo

10 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
good luck ;)
tajny muz
300 Kč
Funguje to!!!!!!
Jaroslav Pátek
200 Kč