KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s.


Lidé s postižením

NOVÁ KŘIŽOVATKA

Projekt je zaměřen na vybavení komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením a úpravu venkovních prostor. Centrum se zaměřuje na odbourávání bariér mezi osobami se zdravotním postižením a majoritní společností. Poskytují se zde tři sociální služby prostřednictvím dvou organizací a to KŘIŽOVATKOU handicap centrem a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. Souběžně s poskytováním sociálních služeb zde probíhají kulturní, vzdělávací, aktivizační a environmentální aktivity přístupné nejen osobám na vozíku, ale i zdravé populaci. Výtěžek sbírky bude použit na dovybavení poskytovaných služeb (Centrum denních služeb, Sociální rehabilitace, odborné poradenství) a úpravu venkovních prostranství.

vybíráme od 28.3.2019

Projekt NOVÁ KŘIŽOVATKA

Přispějte na dobrou věc v Pardubicích
15 100 Kč

přispělo

14 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za to, co děláte a pomáháte těm kteří, to opravdu potřebují. Přeji ať jsou vaše dny plné úsměvů.

Lucie Klempířová

Ať se vám podaří projekt rozjet.

Petra Machackova
1 000 Kč

good luck ;)

tajny muz
300 Kč

Funguje to!!!!!!

Jaroslav Pátek
200 Kč