Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s.

http://www.downsyndrom.cz Phone: 603 440 442 Email: downsyndrom@centrum.cz


Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem je neziskovou organizací, která byla založena v roce 1996 a od té doby se snaží o zlepšení života osob s Downovým syndromem a jejich rodin. V současnosti sdružuje více než 300 rodin vychovávajících děti s Downovým syndromem (DS). Společnost pořádá zimní i letní rekondiční pobyty pro dětí a dospělé s DS. Organizuje docházkové aktivity zaměřené na logopedii, rozvoj kognitivních funkcí, chirofonetiku, komunikační dovednosti a další aktivity, které pomáhají dětem a mladým lidem s DS zlepšit jejich stav. Vydává časopis PLUS21, který se věnuje tématu Downova syndromu. Organizuje vzdělávací aktivity a v neposlední řadě poskytuje podporu rodičům, kteří se dozvěděli, že se jim narodí dítě s DS.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz