Achilleus z.s.

http://www.achilleus.cz Phone: 724 203 083 Email: obcanske.sdruzeni@achilleus.cz


Spolek Achilleus je neziskovou organizací, která sdružuje děti i dospělé s vrozenou vývojovou vadou Pes Equinovarus Congenitus, nejčastější vrozenou ortopedickou vadou dolních končetin. Spolek Achilleus vznikl v roce 2009. Pomáhá rodičům zorientovat se v nové životní situaci díky dostatečným a přesným informacím a tím přispívá k úspěšnosti léčby dětí. Vytváří a distribuuje informační materiály o daném problému, poskytuje informace o nejnovějších způsobech léčby, pořádá celorepublikové setkání rodičů a dětí, které jsou jak odborně zaměřené, tak jsou i platformou pro sdílení zkušeností s léčbou přímo mezi rodiči. Facebooková skupina zabývající se touto problematikou má v současnosti téměř 1000 členů.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz