ALSA, z.s.

http://www.zsalsa.cz Phone: 733 525 992 Email: monika@zsalsa.cz


ALSA, z.s. je jedinou organizací, která se v ČR zabývá tématikou ALS neboli amyotrofické laterální sklerózy. Aktivity našeho spolku se snaží podchytit širokou problematiku tohoto onemocnění. Velmi úzce spolupracuje s Neurologickou klinikou VFN v Praze, kde působí tým odborníků specializující se na toto onemocnění. ALS je vzácné onemocnění, ale tito nemocní patří v oblasti péče na 2. místo v klientele hospiců, mobilních hospiců aj. Mezi hlavní klinické aktivity spolku patří: - jednání MZČR o systematizaci péče o nemocné - spolupráce s Neuromuskulárními centry ČR ve fakultních nemocnicích - školení zdravotnických a jiných profesionálů v tématice ALS - zorganizování mobilní péče napříč ČR (mobilní týmy odborníků různých profesí) - rekondiční pobyty a setkávání rodin nemocných - rozvoj systematické multidisciplinární péče - vytvoření sociálně-rehabilitačního centra specializujícího se na ALS (tato centra existují ve všech státech Evropy, v ČR tato péče stále chybí)

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz