MEDICA Třinec, z.ú.

https://medica3nec.cz Phone: 774 735 577 Email: medica@seznam.cz


MEDICA Třinec poskytuje mobilní paliativní péči. Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými. Hospicová péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Vycházíme z přání a individuálních potřeb pacienta a klademe důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz