Děti patří domů, z. s.

http://www.detipatridomu.cz Phone: +420 607 445 250 Email: detipatridomu@detipatridomu.cz


Posláním Děti patří domů, z. s. je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz