Nadace Naše dítě

https://www.nasedite.cz/ tel.: 266 727 944 e-mail: nadace@nasedite.cz


Posláním a cílem Nadace Naše dítě, která byla založena roku 1993 je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným a opuštěným dětem, které se ocitly v obtížných životních situacích. Nadace se věnuje jak humanitárním projektům, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí a jejich práv, tak poskytuje přímou pomoc ohroženým a nemocným dětem. Jsme nezávislou neziskovou organizací, která nepřijímá od státu žádné finanční prostředky, ale díky našim sponzorům, jakými jsou fyzické i právnické osoby, se nám povedlo zrealizovat řadu osvětových kampaní (např. STOP násilí na dětech, Pozitivní rodičovství) a ve prospěch handicapovaných, týraných nebo osiřelých dětí rozdělit celkem 262 081 381 Kč. Nadace byla za své výsledky práce pro ochranu dětí opakovaně oceněna a zařazena mezi sto nejlepších společností v ČR agenturou Czech TOP 100.

Aktuální projekty

Ukončené projekty