Klub svobodných matek z.s.

http://www.klubsvobodnychmatek.cz tel.: 702 019 159 e-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz


Klub svobodných matek je neziskovou organizací, zaměřenou na všechny matky samoživitelky, resp. svobodné matky v České republice. Naším cílem je maximální podpora této cílové skupiny s cílem dosáhnout jejího plného sociálního začlenění do společnosti. Vnímáme aktuální problémy, jako jsou nevyvážená finanční situace řady svobodných matek, rozšířený problém neplacení výživného, restrikce poskytování některých dávek sociální podpory, obtížné uplatňování na trhu práce a do jisté míry i sociální vyloučení. Kromě tradiční finanční a materiální pomoci poskytujeme komplexní informační portál s návody pro běžné životní situace svobodných matek, on-line poradnu pro otázky rodinného práva, sociálních záležitostí i pracovně-právních vztahů včetně bezplatné právní pomoci při vymáhání dlužného výživného matkám samoživitelkám.

Aktuální projekty