Klub svobodných matek z.s.

http://www.klubsvobodnychmatek.cz tel.: 702 019 159 e-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz


Klub svobodných matek je neziskovou organizací, která dlouhodobě podporuje rodiny samoživitelů v celé České republice. Naším cílem je maximální podpora této cílové skupiny s cílem dosáhnout jejího plného sociálního začlenění do společnosti. Naše nezisková organizace poskytuje komplexní pomoc - finanční, materiální a odbornou. Provozujeme bezplatnou infolinku a právní online poradnu. V roce 2022 vznikla pod patronací neziskové organizace Oděvní banka.

Aktuální projekty