Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc

http://www.ranapece.cz Phone: 774 734 035 Email: olomouc@ranapece.cz


Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, podporuje rodiny, které vychovávají dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením v raném věku (tedy do 7 let) Působíme v Olomouckém, Pardubickém a Zlínském kraji. Naše poradkyně rané péče dojíždějí za rodinami přímo domů a poskytují jim potřebnou pomoc a podporu. Ukazují, jak stimulovat zrak dětí a jejich celkový vývoj, předávají rodičům potřebné informace či kontakty, zapůjčují vhodné pomůcky a hračky. Pomáhají tak rodinám ve velmi obtížené životní situaci, tak aby rodiče mohli své dítě vychovávat doma a nemuseli se uchylovat k jeho umístění do ústavní péče.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz