Nadační fond Via Clarita

http://www.viaclarita.cz/ tel.: +420 776 828 108 e-mail: info@viaclarita.cz , dagmar@viaclarita.cz


Posláním Nadačního fondu Via Clarita je poskytovat nezávislé filantropické poradenství a podporovat kultivaci filantropie. Naším přáním je do Česka přinést širší a strategický pohled na individuální filantropii a dárcovství. Přístup Via Clarita vychází z dlouholetých zkušeností z anglosaských zemí.

Aktuální projekty