Rodina v centru, z.ú.

http://www.rodinavcentru.cz Phone: 724 326 889 Email: vlckova@rodinavcentru.cz , chocholousova@rodinavcentru.cz


Rodina v centru je nezisková organizace, která již 19 let podporuje rodiny s dětmi na Novoborsku a pomáhá jim v obtížných životních situacích. Pracujeme s ohroženými dětmi a rodiči během vyhrocených rodičovských konfliktů, doprovázíme pěstounské rodiny, dětem a mladým dospělým nabízíme zázemí v nízkoprahovém klubu. Naši poradci pomáhají žákům, učitelům i rodičům na základních školách. Zajišťujeme volnočasové a vzdělávací aktivity v mateřském centru,

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz