Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.

http://www.cprhodonin.cz/ Phone: +420 774 650 133 Email: info@cprhodonin.cz


Pomáháme rodinám hledat cesty pro prožívání osobního štěstí, lásky, podpory, jistoty a vzájemného respektu. Chceme být organizací, která je otevřená, stabilní, ekonomicky a společensky odpovědná a respektovaná, poskytující nezastupitelné a kvalitní služby. Organizací, která pomáhá  rodinám ve všech jejích životních situacích a podporuje vnímání rodiny jako jedné z nejdůležitějších společenských hodnot.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz