Klub přátel Zajíčka na koni, z.s.

http://www.zajiceknakoni.cz tel.: 774 052 296 e-mail: jezisek@zajiceknakoni.cz


Zajíček na koni, poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociokulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny) Dětmi rozumíme i dospělé s duší dítěte.

Aktuální projekty

Ukončené projekty