Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s.

http://www.ranapecezlin.cz Phone: 731 011 204 Email: educo@ranapecezlin.cz , cyronova@ranapecezlin.cz


Všichni si přejeme, aby se naše děti narodily zdravé. Ne všem se toto přání splní. Usilujeme o to, aby ve Zlínském kraji dostala každá rodina, ve které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, odbornou pomoc a tím příležitost žít plnohodnotný a radostný život. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Již jsme podpořili 430 rodin. Nadále chceme kvalitně poskytovat naše služby a kvůli velkému zájmu rodin také rozšířit kapacitu organizace.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz