Domovinka - sociální služby, o.p.s.

http://www.domovinka.cz tel.: 603 195 840 e-mail: hajsmanova@domovinka.cz


Týdenní stacionář je jediné zařízení svého typu v Plzni. Ve stacionáři pořádáme různé akce, do kterých zapojujeme rodinné příslušníky klientů, klienty z terénu, a dokonce i pracovníky z ostatních služeb naší organizace a jejich děti. Od ledna 2012 jsme začali ještě s novou službou, která v Plzni chyběla - ambulantní a terénní krizová pomoc pro seniory týrané a zneužívané a seniory ohrožené předlužeností a chudobou. Kromě přímé péče o klienty se zaměřujeme na vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle akreditace MPSV. Kurzy vedeme od roku 2007 pod akreditací školících zařízení, se kterými spolupracujeme, od letošního roku máme i svou vlastní akreditaci nejen na základní kurz pro pracovníky v sociálních službách, ale i na další vzdělávání. Věnujeme se též vzdělávání nelékařů, pořádáme pro ně konference a semináře a umíme dobře proškolit jakékoliv zaměstnance v základech první pomoci.

Ukončené projekty