Pěstuj prostor, z.s.

http://pestujprostor.plzne.cz Phone: 777 593 692 Email: daruj@pestujprostor.cz


Spolek Pěstuj prostor realizuje komplexní soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je zapojovat veřejnost do péče o rozvoj veřejného prostoru a zvyšovat vzdělanost v oblasti architektury, urbanismu a umění. Během více než tří let naší existence se nám ve spolupráci s městskými organizacemi, neziskovými iniciativami i nezávislými odborníky podařilo uspořádat přes sto vzdělávacích a komunitně-realizačních akcí, proměnit řadu zanedbaných míst v Plzni, vytvořit netradiční webové i tištěné průvodce po plzeňském veřejném prostoru a architektuře a zapojit stovky občanů prostřednictvím Otevřené výzvy a dobrovolnických akcí. Naší cestou není pouze kriticky ukazovat na problémy, ale hledat jejich schůdná řešení a posilovat konstruktivní spolupráci veřejnosti, odborníků a místní samosprávy. Společnými silami se snažíme uskutečnit co nejvíce pozitivních změn.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz