Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

http://www.asociacehospicu.cz Phone: 731 461 142 Email: info@asociacehospicu.cz


APHPP sdružuje poskytovatele hospicové péče a garantuje kvalitu jejich služeb. Zastupuje stovky profesionálů v hospicové paliativní péči, z nichž řada působí ve vzdělávání laické i odborné veřejnosti, včetně výuky na vysokých školách. Prosazuje a podporuje hospicovou a paliativní péči, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti. Přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání. Sdružuje organizace poskytující lůžkovou a mobilní hospicovou péči v ČR.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz