Nadace Haimaom

http://www.haimaom.cz Phone: +420 588 444 360 Email: info@haimaom.cz


Nadace Haimaom je nadací na podporu transplantace kostní dřeně, jež dále pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Myšlenka zřízení Nadace Haimaom se zrodila na půdě Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc v roce 1997 ze stále narůstajících potřeb pomoci zlepšit prostředí pro léčbu nemocných s chorobami krvetvorby a poruchami krevního srážení, doplnit pracoviště o nové moderní přístroje a zajistit a podporovat edukační aktivity jak pacientů, tak personálu pracoviště a dalších hematologů ze zdrojů, které stojí mimo standardní financování zdravotní péče v naší republice.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz