Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.

http://www.centrumrozvoje.eu tel.: 491 451 116 e-mail: info@centrumrozvoje.eu


Hlavní těžiště zájmu a činnosti leží v Královéhradeckém kraji, snaží se získávat a sdružovat dobrovolníky, kterým nejsou lhostejné věci veřejné a rozvíjí spolupráci s místní samosprávou a dalšími místními neziskovými organizacemi i podnikatelskými subjekty. Posláním společnosti je podpora místní vzdělanosti a kultury, posílení rozvoje zdravých regionů a prosazování principů trvale udržitelného života.

Ukončené projekty