HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

http://www.hest.cz/ e-mail: info@hest.cz


Věříme ve společnost, kde aktivní zapojení, ochota iniciovat a realizovat pozitivní změnu jsou běžnou součástí života každého z nás. My v HESTIA k tomu přispíváme podporou a rozvojem dobrovolnictví ve všech jeho podobách. Máme vlastní dobrovolnické programy a dobrovolnictví je ukotveno v kultuře a každodenním životě organizace. Inspirujeme a umožňujeme jednotlivcům, skupinám a organizacím začlenit dobrovolnictví v různých podobách dlouhodobě do svého života. Přinášíme do dobrovolnictví na jedné straně vědomý přístup a na druhé straně nízkoprahovost (to znamená, že na dobrovolnictví může dosáhnout každý, kdo má zájem podle svých priorit, potřeb a momentálních možností). Aktivně formujeme prostředí dobrovolnictví v ČR.

Aktuální projekty