HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

http://www.hest.cz/ tel.: 224 872 075 e-mail: info@hest.cz


Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě našich zkušeností realizujeme vlastní mentoringové programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz