Tyfloservis, o.p.s.

http://www.tyfloservis.cz Phone: 221 462 365 Email: centrum@tyfloservis.cz


Tyfloservis, o.p.s. je celostátní neziskovou organizací, která již přes 30 let pomáhá nevidomým a těžce slabozrakým lidem začlenit se do běžného života. Ztráta nebo vážné oslabení zraku působí v životě člověka mnoho změn. Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání. Vztahy v rodině, k přátelům a k ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. Lidé se zrakovým handicapem se proto v mnoha případech ocitají na okraji společnosti bez možnosti plnohodnotně se zapojit do jejího běžného života. V takové chvíli je zapotřebí pomoc, neboť mnohé potíže může člověk zvládnout snadněji, jestliže ví, jak na to. V Tyfloservisu, o.p.s. bezplatně pomáháme lidem s vážným zrakovým handicapem na cestě k samostatnému a nezávislému životu. Nevidomí a slabozrací lidé se za pomoci instruktorů mohou naučit samostatnému pohybu v prostoru s bílou holí, sebeobslužným dovednostem (např. jak vařit, prát, pečovat o sebe a děti bez zrakové kontroly), číst a psát Braillovo bodové písmo, psát na klávesnici počítače. Zároveň se také mohou seznámit s různými druhy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které značně usnadňují jejich nelehkou životní situaci (např. televizní kamerové lupy apod.). Každým rokem je tímto způsobem podpořeno přibližně 2 500 nevidomých a těžce slabozrakých klientů. Na základě takto získaných dovedností pak mohou vést samostatnější a nezávislejší život.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz