ZO ČSOP Veronica

http://www.veronica.cz tel.: 542 422 757 e-mail: veronica@veronica.cz


Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti. Veronica vydává stejnojmenný environmentálně kulturní časopis, založila a rozvíjí ekologické poradenství v České republice a vybudovala Centrum Veronica Hostětín. Činnost je určena pro veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, nevládní organizace, učitele a studenty škol. Posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.

Aktuální projekty