Limity jsme my, z.s.


Životní prostředí Legislativa a právní pomoc

Represe nezastaví klimatickou krizi, ani klimatické hnutí

Právní tým Limity jsme my již od roku 2017 podporuje klimatické hnutí a brání jej proti snahám úřadů kriminalizovat odvážné akce občanské neposlušnosti i proti snahám fosilního průmyslu zastrašovat klimatické hnutí účelovými žalobami. Protesty za klimatickou spravedlnost však umlčet nemůžou a nesmí. Podpoř právní tým i ty!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Právní tým Limity jsme my už šestým rokem pomáhá bránit se proti postihům úřadů i žalobám fosilních hyen, které se snaží zastavit hnutí za klimatickou spravedlnost.

Za tu dobu se lidem z právního týmu podařilo dosáhnout nejen úspěchů při obraně jednotlivých lidí, ale také úspěchů, které bez přehánění vedou ke kultivaci právního prostoru i chování policie vůči účastnictvu občanských protestů. Mezi těmi nejzásadnějšími stojí za zmínku např.

  • nepřípustnost hromadného preventivního legitimování účastníků shromáždění (link)
  • nezákonnost postupu policie vůči zahraničním účastnicím Klimakempu 2017, kdy policie účastnice šikanovala a dopouštěla se nehumánních praktik (link)
  • nezákonnost postupu policie při bránění novinářům v dokumentování zákroků policie (médii proběhl především příběh Saši Uhlové, náš tým však pomohl v podobném sporu několika dalším novinářkám*ům)
Ještě možná důležitější je však skutečnost, že policie ve spolupráci s úřady při snaze kriminalizovat akce občanské neposlušnosti velmi často chybuje a z účasti na přímých akcích opakovaně obviňuje lidi podle zcela náhodného vzorce, jen na základě skutečnosti, že se v nějakém aktivistickém kolektivu angažují nebo se s aktivisty přátelí.

  • od roku 2017 právní tým pomohl už několika desítkám takto neprávem obviněných lidí
Jak se ale říká, každá legrace něco stojí a i přesto, že spoustu práce odvádí dobrovolníci a i naši advokáti část práce vykonávají "pro bono", finanční náklady na poskytování právní pomoci s každým rokem rostou, úměrně počtu protestů a následných snah je postihovat a žalovat.

Právní tým přitom veškerou pomoc zajišťuje bezplatně, tak aby nikdo nebyl vyloučen a každý se mohl bránit bez ohledu na to, zda právě disponuje finančními prostředky či ne.

Proto nám v tuto chvíli velmi pomůže každý pravidelný (i jednorázový) dar, který pomůže udržet činnost právního týmu a poskytnout pomoc všem, kdo se rozhodnou zapojit do akcí za klimatickou spravedlnost a stejně jako těm, kdo jsou neprávem postihováni policií i úřady.

Naší zbraní je solidarita! Podpoř právní tým i ty!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu