Armáda spásy


Sociálně znevýhodněné skupiny Zdraví

Duše na ulici

Lidé bez domova často trpí duševním onemocněním, které je mnohdy příčinou jejich života na ulici nebo jeho důsledkem. Pomozte nám to změnit!

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Téma duševního zdraví se v dnešní době stává ústředním společenským tématem, neboť čím dál více dochází k uvědomění, že péče o duši je minimálně stejně tak důležitá, jako péče o tělo. 
To však tak docela neplatí v případě naší cílové skupiny, tedy lidí bez domova. 
Tato skutečnost je o to překvapivější, neboť právě ti jsou v oblasti zdraví lidmi nejvíce ohroženými díky zásadním faktorům zdraví ovlivňujícím a přímo souvisejícím s pobytem na ulici, v jejichž důsledku trpí většinové procento zdravotními potížemi charakteru fyzického, psychického nebo jejich kombinací. 

Uveďme si proto několik důležitých faktů: 
Zdravotní problémy, a to zejména psychického původu, jsou třetí ze 4 hlavních cest vedoucích k životu na ulici, procentuálně se právě tato příčina týká 10 – 15% z nich. V jejich případě bychom tedy mohli říci, že psychické potíže byly příčinou nebo jednou z příčin bezdomovectví.

Velmi alarmující číslo pak souvisí s důsledky bezdomovectví, a to je číslo 80. Právě tolik procent lidí z této skupiny se totiž potýká s psychickými problémy souvisejícími přímo s pobytem na ulici. 

U 100% lidí bez domova můžeme bohužel nalézt přítomnost traumatu. Ať už byly důvody vedoucí k bezdomovectví jakékoli, situace, kdy hrozí skutečné riziko, že se ocitnete bez přístřeší, moment samotný, nebo následná realita pobytu na ulici, je totiž zcela nepochybně velmi traumatizující.  

S přihlédnutím ke všemu výše zmíněnému je tedy zřejmé, že tento typ péče, tedy péče o duševní zdraví, by se měl stát nedílnou součástí řešení klientovy situace. 

Příběh pana Martina

Pana Martina jsme poprvé potkali v roce 2017, kdy se dostal do azylového domu Armády Spásy v Ostravě. Měl dluhy a také zápasil se závislostí. Pracoval v jídelně, kuchyni, v pizzerii, ale také v pekárně. Vždy se mu podařilo odrazit ode dna a zase spadnout. Nevěděl, jak z tohoto začarovaného kruhu zase ven. Odmítal však odbornou pomoc služeb, které pomáhají s bojem proti závislostem. Tento stav trval rok a nám se bohužel nepovedlo jeho situaci stabilizovat. 
 
Pan Martin se nám ztratil z hledáčku na 10 měsíců. Když se po této době vrátil do našeho azylového domu, byla mu nabídnuta možnost navštěvovat individuální psychoterapie, které provádí zdarma terapeutka přímo v azylovém domě. Nabídku pan Martin využil. Kromě závislosti měl velké problémy se zvládáním emocí. Často byl výbušný, rozčiloval ho například nepořádek po ostatních klientech azylového domu. 
 
Na terapii si uvědomil, že musí svoje problémy začít řešit. Ujasnil si, co vlastně chce, kam chce směřovat, jaký by chtěl vést život, ale i to, co pro splnění daného cíle musí překonat a učinit. Sám začal vnímat vnitřní proměnu, která v něm začala probíhat. Cítil, že se zvyšuje jeho zdravé sebevědomí, začal mít radost z každého, byť i malého úspěchu. Dnes už pan Martin druhým rokem žije samostatně, dostal byt v projektu sociálního bydlení města Ostrava. Svůj život zvládá, i když je to pro něho občas náročné. Jak sám uvádí, terapie hrála v tomto procesu klíčovou roli.  

Podpořte proto náš projekt Duše na ulici, a pomozte spolu s námi řešit nejen důsledky, ale i příčiny. Děkujeme!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji Vám za veškerou vaši práci. lidskost, empatii a energii! Děláte práci, která je pro společnost tak podstatná a přitom je tak hluboce nedoceněná a často neviditelná. Nový projekt, který rozjíždíte (duše na ulici) je strašlivě důležitý...! Díky, jste skvělí :)

Petra Nováková
100 Kč