26. dubna 2017 | Online fundraisingové tipy

Jak rok 2017 zahýbe s online fundraisingem?

Článek byl původně napsán pro a vyšel v Bulletinu AVPO ČR.

Vymezit online fundraising je v dnešní době čím dál tím těžší vzhledem k neustále více se propojujícímu světu online a offline. Vztah, který začneme s dárcem online, může skončit jeho osobním zapojením do našich projektů a naopak, požádáme-li dárce o dar osobně, často se k nám platba dostane čistě elektronickou cestou.

Pojďme se nyní na online fundraising podívat jako na soubor nástrojů, – komunikačních i jiných – které se nacházejí v online prostředí. Na začátku stojí webová prezentace nejčastěji na vlastních webových stránkách, dále sem spadá prezentace na portálech (jakým je dnes například Darujme.cz), využívání online platebních nástrojů, prezentace a komunikace na sociálních sítích, blogy, komunikace přes mobilní telefony až po velmi důležitý e-mail marketing. A co tedy tyto nástroje ovlivňuje a jak ony ovlivňují dárcovství?

Narůstá počet uživatelů internetu i ochota platit online

V České republice v roce 2015 používalo internet více než 75 % obyvatel starších 16 let, tedy kolem 6,6 miliónů lidí (zdroj Český statistický úřad, údaje za rok 2016 zatím nejsou k dispozici). Alespoň jedenkrát týdně internet používá 71 % populace. Z toho drtivá většina uživatelů používá internet právě pro komunikaci, ať již e-mailovou nebo na sociálních sítích. Největší poměr uživatelů je ve věkové kategorii 16 – 24 let, ale i v nejstarší kategorii (54 – 74 let) používá internet lehce nad polovinu obyvatel a jedná se o nejrychleji rostoucí kategorii uživatelů. Čísla to možná nejsou překvapivá, nicméně pěkně ilustrují, že online komunikace začíná být v podstatě nezbytností, a to i když je vaše dárcovská základna spíše starší.

Roste také poměr uživatelů, kteří využívají internetové bankovnictví nebo nakupují online. Pro online fundraising to znamená rostoucí poměr uživatelů, kteří využívají online platební metody. V České republice se čísla blíží 60 % uživatelů internetu (cca 45 % obyvatel), v čemž jsme však lehce za evropským průměrem (53 % obyvatel EU nakupuje přes internet). Podle průzkumu Dunham+Company z roku 2016 to však nejsou jen mladí dárci, kteří preferují online metody, v segmentu 40 -59 let darovalo online 67 % dárců [1].

Ve službě Darujme.cz, která neziskovým organizacím online zpracování darů nabízí, sledujeme dlouhodobě narůstající podíl darů placených kartou a to i u opakovaných darů – v loňském roce objem plateb kartou činil 53 %.

Mobil na prvním místě

Jak uvádí Český statistický úřad ve svém shrnutí Informační společnost v číslech 2016 [2]: „V posledních třech letech sledujeme zajímavý vývoj ve využívání internetu. V populaci osob starších 16 let je nepatrně více uživatelů internetu než počítače. Je to způsobeno rozmachem chytrých telefonů a jiných přenosných zařízení, které jsou často využívány také k přístupu na internet.“ A potvrzují tak celosvětový trend. Narůstající počet přístupů k internetu přes chytré telefony vede k doporučením zaměřit se při designu služeb a webových stránek primárně na mobilní telefony. Global Web Index, sledující dlouhodobě a celosvětově chování digitálních zákazníků, uvádí zaměření na mobile-first jako jedno hlavních doporučení pro rok 2017 [3].

Stagnace v sociálních sítích

Už nějakou chvíli se v digitálním světě mluví o tzv. selhání obsahu (content collapse) v sociálních sítích a tento trend se utvrdil i v minulém roce. Sociální sítě začínají být přeplněny komerčním obsahem na úkor osobního. Uživatelé jsou na sociálních sítích také více pasivní – jsou pouze příjemci obsahu a nový obsah nevytváří. Také se snižuje zapojení – v řeči Facebooku méně sdílení a lajků. Abyste udrželi svůj dosah na sociálních sítích, začínají být nezbytné investice do placených reklam a také investice do lidí, kteří se o vaši sociální prezentaci starají.

Stojí za to také zmínit, že v České republice v roce 2015 poprvé nedošlo k meziročnímu nárůstu uživatelů sociálních sítí [2]. Stále se však jedná o třetinu obyvatelstva nad 16 let, nepřekvapivě nejvíce v kategorii 16 -24 let, kde sociální sítě využívá 89 % mladých. Nejoblíbenější sociální sítí celosvětově zůstává Facebook.

Pozornost se upírá zpět na e-mail marketing

Vzhledem k předchozímu se pozornost v online fundraisingu a marketingu obecně vrací k e-mailům a předpokládá se posilování pozice e-mailové komunikace. I čísla u nás mluví pro tento trend – v České republice používá e-maily 93 % uživatelů internetu (71 % populace), což je téměř dvakrát více než uživatelů sociálních sítí. Při e-mail marketingu nezapomeňte na již zmiňovaný trend nárůstu uživatelů chytrých telefonů. Uvádí se, že přes polovinu e-mailů je v dnešní době otevřeno právě přes mobilní telefon.

Dobrá komunikace přes e-mail, ať už se jedná o výzvy k darování nebo informování o činnosti organizace, bude klíčová pro získání i udržení individuálních dárců. E-maily stále přináší více darů než sociální sítě a předpokládá se, že počet uživatelů e-mailu bude ještě narůstat. Podle výzkumu od Dunham+Company  mezi americkými dárci 20 % z nich darovalo v roce 2015 na základě e-mailové výzvy [1].  Jak uvádí portál Nonprofit Tech for Good: „E-mail ještě nedosáhl svého vrcholu“ [4].

Vaši dárci oslovují nové dárce za vás

Ukazuje se také, že pokud dárci reagují na výzvy o dar na sociálních sítích, nejedná se tolik o výzvy samotných organizací jako o výzvy jejich přátel, kteří žádají o podporu pro nějaký projekt nebo dobročinný účel [1]. Jedná se o dlouhodobý trend, který pomalu přichází i k nám a ustaluje se jako jedna z forem fundraisingu – tzv. peer to peer fundraising.

Podstatou je, že příznivec organizace – nazýváme ho ambasador – žádá své okolí o dar pro danou organizaci. Principiálně se nejedná o novinku, nicméně digitální technologie a především rozmach komunikačních služeb a sociálních sítí přináší nové možnosti a značně peer to peer fundraising usnadňují. Velké online fundraisingové portály ve světě již pár let dárcům nabízejí možnost si takovou výzvu jednoduše založit. V Darujme.cz jsme tuto možnost otevřeli letos v lednu také. Než jsme novinku na portále spustili, poskytovali jsme trochu podpultově po dva roky založení výzvy na testovacích stránkách, které však měly, co se týče darování, plnou funkcionalitu. Zájem byl větší, než jsme očekávali, a výzvy byly často úspěšné – v průměru se cílová částka, kterou si ambasadoři vytyčili, vybrala z 90 %.

Peer to peer fundraising je cesta pro vaše dárce a příznivce, jak mohou ještě více podpořit vaši činnost. Na sociálních sítích může být jednou z možností, jak udržet pozornost na vaši činnost – platí, že obsah sdílený jinými uživateli vzbuzuje větší zájem než obsah sdílený institucemi. Bude-li využívání tohoto typu fundraisingu u nás aspoň trochu kopírovat zahraniční trendy (a zatím to vypadá, že ano) bude to v následujících letech zajímavá oblast, která by neměla uniknout vaší pozornosti.

 

Odkazované zdroje:

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci