16. května 2024 | Online fundraisingové tipy

Otevíráme druhý ročník fundraisingového akcelerátoru Na vlně kampaně.

Druhý ročník on-line fundraisingového akceleračního programu Na vlně kampaně právě otevírá své brány. Jestli máte chuť posunout fundraising ve vaší organizaci na novou úroveň, zabojovat za své téma a získat reálné výsledky, pojďte do toho s námi!  Hlásit se můžete do 30. června.

Po tři měsíce budeme společně pracovat na posílení vašeho online fundraisingu přesně tam, kde to vaše organizace nejvíce potřebuje. Díky podpoře Darujme.cz získáte odborný mentoring a zacílené workshopy v hodnotě více než 75 000 Kč.

Fundraisingový akcelerátor Na vlně kampaně ve spolupráci Světa neziskovek a Darujme.cz

Akcelerační program stojí na sdílení dobré praxe a zkušeností, na mentoringu, workshopech a na průběžné zpětné vazbě. Ještě před startem si každá zapojená organizace stanoví specifické cíle pro posílení online fundraisingu a v následujících 3 měsících se společně budeme usilovně snažit o jejich naplnění.


Co je součástí programu?

🧐 21 hodin mentoringu a konzultací
Pravidelné setkávání převážně s hlavním mentorem či mentorkou zaměřené na konkrétní oblasti online fundraisingu, které potřebujete posílit. V případě potřeby můžete využít i doplňující konzultace s některým z dalších ze zapojených konzultantů na konkrétní téma.

🤝 2 společné workshopy
Dvakrát se setkáme na workshopech plných sdílení dobré praxe v online fundraisingu s ostatními organizacemi v programu. Jejich obsah bude zaměřený na potřeby fundraisingových kampaní, které se uskuteční v rámci programu.

🖥️ Online checkpoint
Uprostřed programu se setkáme na checkpointu, na kterém získáte zpětnou vazbu, pohled zvenčí a doporučení k dalšímu pokroku. Checkpoint vás udrží bezpečně na vaší cestě k cíli. Během nich společně vyhodnotíme vaše dosavadní výstupy a pomůžeme s dalšími kroky.

📊 Analýza využití potenciálu Darujme.cz
S experty a expertkami z Darujme.cz zhodnotíte, nakolik využíváte všech funkcí a možností tohoto nástroje. Společně si také ukážete, jak Darujme.cz nastavit tak, abyste všechny jeho výhody čerpali naplno a na míru vašim potřebám, a tím maximalizovali svůj fundraisingový potenciál.

Pro koho je program určený?

– pro organizace, které jsou rozhodnuté posunout svůj online fundraising na další level nehledě na to, jestli jsou na této cestě na začátku, nebo jsou pokročilé
– pro organizace, které mají kapacitu zapojit do programu alespoň 2 lidi (s odpovídající oblastí práce)
– pro organizace využívající portálu Darujme.cz

Harmonogram programu

14. května–30. června 2024 přihlašování
červenec 2024 výběrové řízení a zasedání výběrové komise
19.–23 srpna 2024 vyhlášení výsledků
18. září 2024 úvodní setkání pro 8 vybraných organizací
datum bude upřesněno po spuštění programu 1. workshop & sdílení
4.–8. listopadu 2024 checkpointy – individuálně pro organizace
datum bude upřesněno po spuštění programu 2. workshop & sdílení
20. prosince 2024 dobrovolný skillshare a status-check kampaní
22. ledna 2025 závěrečné setkání & vyhodnocení programu

Jaká je cena programu?

Díky podpoře Darujme.cz je účast v akcelerátoru pouze za 6 000 Kč (bez DPH).

 


Co o programu říká loňský absolvent Aleš Kozák?

„Akcelerátor je moře podnětů a nápadů, proud informací a diskuzí. Kromě velké svobody jsme se při naší tříměsíční plavbě setkali také s velmi pečlivou posádkou školitelů, mentorů a dalších profíků ze světa nezisku. Na palubě jsme od kapitánů měli k dispozici perfektně připravené vybavení pro hledání správného směru a dosažení svých cílů. Protože v tomhle akcelerátoru není nic nemožné. Zvolíte si směr, napnete plachty vzdělávání a plujete vstříc dobrodružství jménem fundraising. A je úplně jedno, jestli jste se na cestu vydali s plachetnicí, parníkem a nebo ponorkou. Široko daleko na obzoru nenajdete něco podobného. Za mě veliká poklona a poděkování.“
Aleš Kozák, Institut pro památku a kulturu, o.p.s.

 


Máte další otázky? Zajímá vás víc o programu?

Zeptejte se koordinátorky programu Daniely Syrovátkové ze Světa neziskovek:

daniela.syrovatkova@svetneziskovek.cz
605 276 326

Příklady oblastí online fundraisingu, které můžete posílit:

– nastartování procesů LGLC (Lead Generation Lead Conversion) k získávání kontaktů na potenciální dárce
– zvýšení počtu pravidelných dárců
– nastartování sociálních sítí pro online kampaně na maximum
– příprava, nastavení a realizace online fundraisingové předvánoční kampaně
(pře)nastavení práce s kontakty organizace, ambasador pro P2P dárcovskou výzvu a práce s ním aneb nastavení práce s jednotlivými skupinami lidí kolem organizace
– nastavení procesů uvnitř organizace tak, aby bavily celý tým a online fundraising byl plnohodnotnou součástí fundraisingové strategie
– zvýšení zapojení (engagement) stávajících dárců, nachystání systému zážitků s organizací na celý rok (dárce, který s vámi něco prožil, je mnohem ochotnější darovat opakovaně)

Přihlásit se

Fundraisingový akcelerační program Na vlně kampaně pořádáme ve spolupráci se Světem neziskovek.

Do tohoto běhu se mohou hlásit pouze organizace užívající Darujme.cz.


Hlavní mentoři & mentorky programu

Programem provází externí odborníci a odbornice Světa neziskovek a Darujme.cz v klíčových tématech online fundraisingu. V průběhu programu ale bude možné oslovit také konzultanty či konzultantky na konzultaci úžeji zaměřených oblastí a témat.

Martina Hlavatá
Hnutí DUHA
Martina rozvíjí individuální dárcovství v Hnutí DUHA. Během studií na MU se seznámila se světem environmentálně aktivní občanské společnosti v Brně. Od roku 2014 se v Hnutí DUHA věnuje individuálnímu fundraisingu. Její cesta vedla od přímého oslovování potenciálních dárců na ulici až k vedení celého týmu fundraiserek. Svoje fundraisingové dovednosti tak kultivuje už deset let. Nadchnutí lidí k podpoře ochrany životního prostředí ji nepřestává fascinovat a je jejím hnacím motorem v budování vztahů s dárci.

Martina Neradová
Fundraising & telefundraising
Martina se individuálním fundraisingem zabývá od roku 2015, kdy se stala součástí fundraisingového týmu Amnesty International ČR a podílela se tak na rozvoji interního telefundraisingu od úplného začátku v roli callerky, až po in-house tým a dlouhodobou spolupráci s externím callcentrem v roli koordinátorky péče o dárce. Nyní se věnuje několika dlouhodobým spolupracím, například s organizací Zachraň jídlo, kde od léta 2020 vede projekt na rozvoj dárcovské základny, nebo se Svobodou zvířat, kde vede telefundraisingový tým. Mimo to ochotně a ráda boří stereotypy ohledně telefundraisingu a individuálního fundraisingu i v jiných organizacích skrze konzultace. Je součástí výkonné rady koalice Za snadné dárcovství, kde se podílí na síťování fundraisingového know-how z předních českých neziskových organizací.

Martinu baví do nezisku vtahovat další schopné lidi a sledovat jejich úspěchy. Právě péče o dárce, které se věnuje, často bývá touto vstupní bránou.

Jiří Krupa
Konzultant kampaní, fundraisingu, mobilizace a engagementu
Jiří má rád, když celá organizace táhne za jeden provaz. Nejradši se baví o e-mailech – jak je psát, aby k něčemu vypadaly, lidi klikali a organizace měla radost – a taky o integrovaných kampaních, telefundraisingu, pravidelném dárcovství, mobilizaci a engagementu. Kromě toho rád radí, jak dělat weby, které k něčemu jsou a hlavně k něčemu vedou. Často říká, že on sám nikdy nic moc nevymyslel, že má jen tendenci ty všudypřítomné rady od expertů přeměňovat v procesy, aktivity a akční kroky. Zkušenosti má třeba z Greenpeace, Amnesty International nebo Milionu chvilek. Běžně konzultuje více neziskovek naráz a je zapojen i do dalších (mezinárodních) projektů. Více info o něm najdete zde.

Lenka Stárková
Sue Ryder
Lenka se od roku 2010 aktivně věnuje tématu dárcovství, její původní profesí je ale sociální práce. Nejprve si osobně vyzkoušela individuální a firemní fundraising, později se jako konzultantka zaměřila na audity NNO a pomáhala budovat základy dárcovství v různých organizacích napříč celou ČR. Dnes kromě konzultací vede fundraisingový a PR tým ve Sue Ryder. Právě zde zažila různé úrovně práce s dárci, včetně koordinace kampaně na velké dárce. Jak sama zdůrazňuje, významně ji to obohatilo a posunulo v přemýšlení o dárcovství a budování vztahů s dárci. Fundraising je pro ni svou pestrostí velmi přitažlivá disciplína, neboť každý, koho potká, je jí inspirací.

Radoslava Nováková
Saplinq o.z.
Radka se věnuje individuálnímu fudraisingu cca 10 let. Nejvíc zkušeností v této oblasti nabrala během práce v Amnesty International ČR, kde si prošla všemi metodami, od koordinace direct dialogu, telefundraisingu, až po vedení fundraisingového oddělení. Tyto zkušenosti uplatnila v další činnosti jako konzultantka a mentorka v oblasti individuálního fundraisingu, kampaní, CRM, nastavení komunikačních a fundraisingových strategií pro mnoho dalších organizací v ČR i doma, na Slovensku. Momentálně pracuje jako koordinátorka fundraisingu v Saplinq o.z. a jako fundraisingová konzultantka.

Stanislava Fabšíková
Vagus
Kromě práce v reklamních agenturách, kde strávila 11 let svého pracovního života, Stanislava vždy pracovala pro neziskové organizace, kterým pomáhala s komunikací. Nejvíce energie věnovala své srdcovce Vagus, kde 6 let pomáhala jako dobrovolnice na různých projektech, fundraisingu a budování značky. Práci v agentuře nakonec vyměnila za práci na plný úvazek ve Vagusu, kde má nyní již pátým rokem na starosti marketing. Poradí nejlépe v oblastech budování značky, komunikační strategie (dlouhodobé i kampaňové), akvizice dárců, péče o individuální dárce a budování komunity i firemního fundraisingu.

Jan Staněk
Domov sv. Josefa
Honza pracuje pro Domov sv. Josefa jako vedoucí fundraisingu a komunikace. Na práci fundraisera ho nejvíc baví možnost rozvíjet vztahy s dárci a propojovat je s těmi, kteří pomoc potřebují. V Domově se věnuje celé řadě činností, například implementaci CRM Salesforce, vývoji webových stránek, péči o významné dárce nebo rozvoji digitálního fundraisingu (kampaně Daruj okno, Domovenka, Pro blbou nemoc). Nejvíce si cení toho, že se podařilo na periferii daleko od Prahy vybudovat fundraisingový tým a nastavit procesy tak, že se výtěžek z fundraisingu ztrojnásobil. V poslední době se věnuje také konzultacím a rád mluví o tom, jak otočit pomyslné kormidlo zaběhnutých věcí a nastavit kurz k vyššímu výsledku fundraisingu.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci