27. února 2023

V krizi štědrost nezná hranic

Online darování roste, potvrzují data z portálu Nadace Via Darujme.cz. A to i navzdory zhoršující se ekonomické situaci, která ovládla loňský rok. Na dobrou věc lidé poslali v roce 2022 rekordní částku – 765 milionů korun. Které měsíce se darovalo nejvíce a jaká byla průměrná výše jednorázového daru? Podívejte se na statistiky.

Více než 765 milionů korun poslali lidé v roce 2022 na dobročinné účely přes portál Darujme.cz. Celkem 285 tisíc dárců (z toho téměř třetina byli prvodárci) podpořilo činnost 1031 organizací, spolků a obcí. Platforma pro online fundraising provozovaná Nadací Via opět překonala svůj rekord – loňská částka převyšuje tu z předešlého roku o 36 procent. 85 procent tvořily jednorázové dary, nejčastěji dárci přispívali částkou 1000 korun. Průměrná darovaná jednorázová částka vyrostla na 1802 korun, u pravidelných dárců na 297 korun.

Největší část darů směřovala na pomoc Ukrajině. Dlouhodobě ale žádné z témat, co se týče podpory a pozornosti, nevyčnívá.

„Když jsme srovnali dary dle témat kampaní a sbírek na Darujme.cz od roku 2019, jsou zastoupena všechna a žádné nijak rapidně nepřevyšuje. Ukazuje se, že roli hrají jiné faktory, jako je prezentace a dostupnost tématu, srozumitelnost, aktuálnost a hlavně schopnost oslovit dárce,“ uvádí ředitel fundraisingu Nadace Via, Lukáš Hejna.

Nejúspěšnějšími organizacemi uplynulého roku byly již tradičně ADRA, Armáda spásy, Člověk v tísni, Greenpeace, Charita Česká republika, Lékaři bez hranic, Milion chvilek a Nadace Via. Letos mezi TOP 10 přibyly také Post Bellum a Svoboda zvířat.

Výše zmíněná čísla jen dokazují, že je online darování na vzestupu. Podle dat Darujme.cz se za poslední tři roky objem darovaných prostředků ztrojnásobil. Růst celkového soukromého dárcovství v Česku pak naznačují data finanční správy z daňových přiznání. Konkrétně částky darů, které si odečítáme z daňového základu. Za rok 2021 se v případě fyzických osob jednalo o 3,1 miliardy korun, u právnických osob dokonce o 5,8 miliardy korun. Dále lze z dostupných údajů finanční správy vyčíst, že za poslední tři roky rostlo soukromé dárcovství v průměru o 12  procent.

„Mezi lety 2010 a 2020 zažilo online darování v Česku opravdový boom a poslední roky naznačují, že růst zdaleka není u konce. Vzhledem k inflaci a neklidným cenám energií je v segmentu individuálního darování před dalšími roky  nezbytná obezřetnost. Přesto: optimismu dodává, že do třetí dekády jsme vstoupili jako filantropicky vyspělá země – nejen v oblasti online darování,“ komentuje vývoj Jan Gregor, finanční ředitel Světa neziskovek a viceprezident boardu Evropské fundraisingové asociace.

Rozhodující jsou první dny po začátku krizové situace

Zatímco v roce 2021 byl nejštědřejším dnem na portálu Darujme 25. červen, který následoval po dni, kdy se Moravou prohnalo tornádo, loni to byl 28. únor, čtvrtý den napadení Ukrajiny, kdy se vybralo 57 milionů korun. Celkově lidé od 24. do 28. února darovali přes 163 milionů korun. V březnu pak poslali 251 milionů.

„Nejvíce darů se většinou sejde do 30 dnů po krizové situaci. Přes Darujme.cz zaslalo první měsíc po tornádu 189 tisíc dárců na pomoc zničeným vesnicím více než 275 milionů korun, podobně pak letos darovalo na pomoc Ukrajině více než 167 tisíc lidí částku převyšující 419 milionů korun. Jednalo se o tzv. heroickou fázi pomoci, která trvá zpravidla měsíc, a jde o podporu zaslanou pouze přes platformu Darujme.cz. Celková loňská podpora pro Moravu i letošní pro Ukrajinu je samozřejmě mnohem vyšší,“ komentuje zmíněné jevy ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Mimořádné události vždy mobilizují i ty, kteří běžně nedarují nebo darují jiným způsobem. V případě takových sbírek se hraje o hodiny a nejvíce klíčové jsou zpravidla první tři dny, jak v článku pro Svět neziskovek analyzoval loni v září Lukáš Hejna. Do desítky nejúspěšnějších organizací za rok 2022 se právě v důsledku extrémně rychlé reakce dostala Post Bellum.

Více si přečtěte zde: světneziskovek.cz

 

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci