7. září 2023 | Školení a podpora

Fundraisingový akcelerátor Na vlně kampaně právě odstartoval

Společně s odvážlivci z 8 neziskových organizací jsme se setkali na prvním živém workshopu v žižkovské Čítárně Unijazz, abychom udělali první krok k uskutečnění konkrétní změny ve fundraisingu každé organizace. Akcelerátor zaměřený zvláště na online fundraising je připravený ve spolupráci Darujme.cz a Světa neziskovek a potrvá od září až do začátku prosince. Vždy dva zástupci z fundraisingu z každé neziskovky si tak mohou připravit společně s námi a našimi mentorkami a mentory vytuněnou kampaň. 

 

Na prvním setkání jsme si řekli vše podstatné k organizaci nastávajících tří měsíců intenzivní práce v programu. Účastníci si navzájem odprezentovali, čím se jejich neziskovky zabývají a jaké si stanovili cíle v akcelerátoru. Jako jeden z hlavních benefitů tohoto programu bude určitě sdílení. Všichni se shodli na tom, že je zajímají zkušenosti a postup ostatních fundraserů a fundraiserek. Zůstáváme tedy v úzkém kontaktu.

Snažíme se o to, aby naše pomoc byla co nejvíce cílená a užitečná. Proto je každá organizace od počátku spárovaná s konkrétním mentorem, expertem v oblasti, kterou si daná neziskovka předsevzala vylepšit. Pro představu, organizace si přejí např. získat více pravidelných dárců, detailně připravit podzimní nebo vánoční fundraisingovou kampaň nebo získat více kontaktů na nové dárce, tzv. leady. Cíle si účastníci stanovili dostatečně specificky, aby se postupovalo co nejpříměji k požadované změně, a aby bylo na konci jasné, co se povedlo.

Setkávání s mentory, živé workshopy a online checkpointy, to vše udrží účastníky na cestě k požadované změně

Intenzivní program začal úvodním živým setkáním (proběhlo ve středu 6. 9. 2023), kde se účastníci seznámili, představili své fundraisingové cíle, setkali se s mentory a nastavili vše podstatné. Jádrem programu je setkávání zástupců neziskové organizace s hlavní mentorkou či mentorem v rozsahu až 30 hodin. Kdo bude potřebovat konzultace také od dalších mentorů v programu na konkrétní téma, může je využít. Na konci prvního a druhého měsíce se setkáme na online checkpointech, na kterých neziskovky získají zpětnou vazbu, pohled zvenčí a doporučení k dalšímu pokroku. Checkpointy udrží účastníky bezpečně na cestě k cíli. Během nich společně vyhodnotíme dosavadní výstupy a pomůžeme s dalšími kroky. Účastníky v průběhu čekají také dva intenzivní workshopy zaměřené na péči o vztahy s dárci, nastavení kampaní, práci s kontakty a dalšími tématy zaměřenými na potřeby zúčastněných.


Programu se každá organizace účastní s konkrétním dárcovským projektem na Darujme.cz, ať už stávajícím, nebo nově vznikajícím během programu. Svou online kampaň pak mohou fundraiseři a fundraiserky rozjet rovnou během programu nebo si ji připravit ke spuštění dle vlastního načasování. 
Analýza využití potenciálu Darujme.cz
 

Společně s konzultanty z Darujme.cz také celkově zhodnotíme, nakolik organizace využívají ve svém kampaňování všech funkcí Darujme.cz. Společně si také ukážeme, jak si Darujme.cz nastavit tak, aby využívali všech jeho funkcí a výhod naplno. 

 

Na palubě akcelerátoru jsou s námi

Programu se účastní zástupci a zástupkyně následujících 8 neziskových organizací zaregistrovaných na Darujme.cz a se zkušenostmi s online fundraisingem. 

 

Domov Sue Ryder, z. ú.

Hospic sv. Zdislavy

Institut pro památky a kulturu, o.p.s

Nedoklubko z.s.

Nesedím, sousedím z. s.

Nevypusť duši, z. s.

Prague Pride z. s.

Zachraň jídlo, z.s.

Akcelerátorem provází Daniela Syrovátková ze Světa neziskovek a všechna splnitelná přání ohledně Darujme.cz plní Adéla Vojáčková s Radkou Hálovou.

 
Harmonogram programu 

  • 5.–30. června 2023 přihlašování & výběrové řízení 
  • 2.–4. srpna 2023 vyhlášení výsledků 
  • 6. září 2023 úvodní setkání pro 8 vybraných organizací 
  • workshop
  • 5.–6. října 2023 1. checkpoint 
  • workshop
  • 9.–10. listopadu 2023 2. checkpoint 
  • 6. prosince 2023 závěrečné setkání & vyhodnocení programu 


Mentoři & mentorky programu 

Programem provází externí odborníci a odbornice v klíčových tématech online fundraisingu. V průběhu programu ale bude možné oslovit také konzultanty či konzultantky na konzultaci úžeji zaměřených oblastí a témat. 

Jiří Krupa 

Konzultant kampaní, fundraisingu, mobilizace a engagementu 

Jiří má rád, když celá organizace táhne za jeden provaz. Nejradši se baví o e-mailech – jak je psát, aby k něčemu vypadaly, lidi klikali a organizace měla radost – a taky o integrovaných kampaních, telefundraisingu a pravidelném dárcovství. Kromě toho rád radí, jak dělat weby, které k něčemu jsou a hlavně k něčemu vedou. Často říká, že on sám nikdy nic moc nevymyslel, že má jen tendenci ty všudypřítomné rady od expertů přeměňovat v procesy, aktivity a akční kroky. Pracoval v Greenpeace a Amnesty, nyní se motá kolem Milionu chvilek. Běžně konzultuje více neziskovek naráz a je zapojen i do dalších (mezinárodních) projektů. Více info o něm najdete zde. 

Martina Neradová 

Fundraising & telefundraising 

Martina se individuálním fundraisingem zabývá od roku 2015, kdy se stala součástí fundraisingového týmu Amnesty International ČR a podílela se tak na rozvoji interního telefundraisingu od úplného začátku v roli callerky, až po in-house tým a dlouhodobou spolupráci s externím callcentrem v roli koordinátorky péče o dárce. Nyní se věnuje několika dlouhodobým spolupracím, například s organizací Zachraň jídlo, kde od léta 2020 vede projekt na rozvoj dárcovské základny, nebo se Svobodou zvířat, kde vede telefundraisingový tým. Mimo to ochotně a ráda boří stereotypy ohledně telefundraisingu a individuálního fundraisingu i v jiných organizacích skrze konzultace. Je součástí výkonné rady koalice Za snadné dárcovství, kde se podílí na síťování fundraisingového know-how z předních českých neziskových organizací. 

Martinu baví do nezisku vtahovat další schopné lidi a sledovat jejich úspěchy. Právě péče o dárce, které se věnuje, často bývá touto vstupní bránou. 

Zdeňka Sobotová 

Diakonie Českobratrské církve evangelické 

Zdeňka má ve správní radě Diakonie na starosti rozvoj fundraisingu. Od roku 2017 vede tým péče o dárce na ředitelství Diakonie a má na starosti metodické vedení středisek a škol ve fundraisingu. Řídí Krabici od bot, největší českou sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi. Jak získávat dárce a pečovat o ně se naučila v Člověku v tísni, kde vedla tým telefundraisingu a školila lidi pro street fundraising. V Diakonii začínala s budováním fundraisingu na zelené louce a může tak nabídnout zkušenosti s fundraisingem ve velkém týmu i v jednom člověku na částečný úvazek. Kromě praktických tipů pro FR kampaně a komunikaci s dárci ráda nabídne radu i v oblasti fundraisingové strategie, při hledání role dárců v rozvoji organizace, prosazování potřebných změn v organizaci a „nastavení“ organizace pro úspěšný fundraising. 

Dominika Juhásová 

Svoboda zvířat 

Dominika vede fundraisingové oddělení ve Svobodě zvířat. Podílela se na jeho budování, a tak si prošla celým procesem – od psaní rozesílek, realizace fundraisingových kampaní, přes telefundraising, až po vymýšlení strategie a analýzu výsledků. Nejvíce se věnuje individuálnímu fundraisingu, ve kterém ji baví hledat způsoby, jak mluvit s lidmi, aby byli odhodlaní darovat a měli ze svého rozhodnutí radost. 

Honza Staněk 

Domov sv. Josefa 

Honza pracuje pro Domov sv. Josefa jako vedoucí fundraisingu a komunikace. Na práci fundraisera ho nejvíce baví možnost rozvíjet vztahy s dárci a propojovat je s těmi, kteří pomoc potřebují. V Domově se věnuje celé řadě činností, například implementaci CRM Salesforce, vývoji webových stránek, péči o významné dárce nebo rozvoji digitálního fundraisingu (kampaně Daruj okno, Domovenka, Pro blbou nemoc). Nejvíce si cení toho, že se podařilo na periferii daleko od Prahy vybudovat fundraisingový tým a nastavit procesy tak, že se výtěžek z fundraisingu ztrojnásobil. V poslední době se věnuje také konzultacím a rád mluví o tom, jak otočit pomyslné kormidlo zaběhnutých věcí a nastavit kurz k vyššímu výsledku fundraisingu. 

Stanislava Fabšíková 

Vagus 

Kromě práce v reklamních agenturách, kde strávila 11 let svého pracovního života, Stanislava Fabšíková vždy pracovala pro neziskové organizace, kterým pomáhala s komunikací. Nejvíce energie věnovala své srdcovce Vagus, kde 6 let pomáhala jako dobrovolnice na různých projektech, fundraisingu a budování značky. Práci v agentuře nakonec vyměnila za práci na plný úvazek ve Vagusu, kde má nyní již čtvrtým rokem na starosti marketing. Poradí nejlépe v oblastech budování značky, komunikační strategie (dlouhodobé i kampaňové), akvizice dárců, péče o individuální dárce a budování komunity i firemního fundraisingu. 

Radoslava Nováková 

Saplinq o.z. 

Radka se věnuje individuálnímu fudraisingu cca 10 let. Nejvíc zkušeností v této oblasti nabrala během práce v Amnesty International ČR, kde si prošla všemi metodami, od koordinace direct dialogu, telefundraisingu, až po vedení fundraisingového oddělení. Tyto zkušenosti uplatnila v další činnosti jako konzultantka a mentorka v oblasti individuálního fundraisingu, kampaní, CRM, nastavení komunikačních a fundraisingových strategií pro mnoho dalších organizací v ČR i doma, na Slovensku. Momentálně pracuje jako koordinátorka fundraisingu v Saplinq o.z. a jako fundraisingová konzultantka. 

Aneta Hlavatá 

Loono 

Aneta pracuje v Loono jako Head of Fundraising, což zahrnuje veškeré fundraisingové a projektové aktivity. Má zkušenosti s dotačním i grantovým řízením jak v českém, tak v zahraničním prostředí. Dále buduje vztahy a spolupráci se CSR manažerkami firem a v neposlední řadě s menšími a středními individuálními dárci. Na práci ji nejvíce baví právě navazování vztahů s příznivci organizace a prodej myšlenky, vize a dopadu jejích prospěšných činností. Prostě ukázat, že to má smysl. 

 

Program probíhá za finanční podpory Nadace Via a Darujme.cz. 

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci