Blízký soused, z.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Celoroční činnost organizace Blízký soused, z.s.

„Pomáháme dětem být dětmi, aby z nich vyrostli lepší dospělí!“ Věnujeme se potřebným rodinám s dětmi v Plzni a okolí se zaměřením na romskou komunitu. Pořádáme kroužky, doučování, akce, výlety, tábory i poskytujeme individuální konzultace. Podporujeme budování pozitivního vztahu ke společnosti, vzdělávání a zdravému postoji k financím i práci.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
"Lepší je blízký soused než vzdálený bratr!" Přísloví 27, 10

Není nám jedno, v jakých podmínkách vyrůstají děti kolem nás. Věříme, že každý si zaslouží dostat šanci mít hezké zážitky z dětství, zažít úspěch, učit se nové věci, rozvíjet své talenty... Dětem i celým rodinám nabízíme smysluplné využití volného času.

Organizace pořádá od roku 2010 výchovně-vzdělávací volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Několikrát v týdnu organizujeme zájmové kroužky a doučování. Pro rodiny je k dispozici možnost individuálních konzultací i skupinových aktivit v rámci pravidelného klubového programu. Pořádáme kulturní, sportovní i komunitní jednorázové akce, výlety, pobytové letní tábory, výjezdy a mnoho dalších aktivit! Rodiče podporujeme v budování rodičovských kompetencí, k vedení dětí ke vzdělávání a k celkovému zlepšení zázemí a situace rodiny.

Naší činností podpoříme ročně přes 300 osob (z toho 190 dětí z více jak 80 rodin). Děti i celé rodiny podporujeme ve vzdělávání, začleňování a celkovém rozvoji. Práce je možná jedině díky ochotným sponzorům, dárcům a dalším podporovatelům!
Více informací:
https://blizkysoused.cz/
https://www.facebook.com/BlizkySoused
https://www.instagram.com/blizkysoused/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu