Arnika – Centrum pro podporu občanů


Životní prostředí

Zachraňme stromy

Prosazujeme s Vámi ochranu a obnovu alejí v České republice. Díky Vaším darům pomáháme lidem zachránit stromy, kterým hrozí kácení a usilujeme o zastavení plošného kácení alejí podél silnic a cest. Pomáháme úředníkům orientovat se ve změnách zákonů a seznamujeme je s novými přístupy v péči o aleje. Ukazujeme jak zvýšit bezpečnost provozu v alejích například bílým značením na kmenech a vzděláváním řidičů. Podporujeme místní občanská sdružení a obce, účastníme se připomínkování územních plánů a staveb, které by poškodily zeleň a předkládáme vlastní alternativy. Pořádáme přednášky, výstavy, odborné semináře.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vzrostlé stromy v krajině a v sídlech vytváří hodnoty, bez kterých se neobejdeme.

Stromy lemující krajské silnice jsou významným krajinným prvkem a utvářejí krajinu tak, aby se nám v ní žilo příjemně a zdravě. Nemůžeme proto přistoupit na jednostranně výhodné požadavky na kácení (např. rozšíření silnice) a vyžadujeme řešení zajišťující dlouhodobou existenci linií stromů podél našich silnic. Místo plošného kácení stromů prosazujeme změnu chování řidičů, snížení rychlosti při průjezdu silnicí lemovanou stromy, instalaci svodidel a dalších pasivních bezpečnostních prvků.
Stromy v našich sídlech dotvářejí veřejný prostor a zvyšují jeho hygienickou i estetickou hodnotu. Vzrostlé stromy a jejich životní prostor nemohou ustupovat jednostranně připraveným developerským projektům ani technicky zastaralým řešením pro infrastrukturu. Požadujeme řešení, které ochrání stávající stromy v ulicích a umožní výsadbu dalších, řešení odpovídající současným technologiím a požadavkům na kvalitní bydlení. Prosazujeme, aby stromy měly v ulicích stejná ochranná pásma jako infrastruktura.
Vystupujeme aktivně na ochranu stromů, motivujeme občany k ochraně zeleně v místě jejich bydliště, podporujeme je ve vzdělávání a v komunikaci se samosprávou.
Je čas na stromy ve městě.
Staleté solitery, stromořadí a skupiny stromů vytvářejí v krajině síť, která je důležitá pro zachování biodiverzity a bohatství rostlinných i živočišných druhů. V Poodří společně s místními lidmi obnovujeme stromořadí hlavatých vrb, šetrně ořezáváme staleté duby a sázíme původní druhy našich dřevin.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Věřím ve Vaši organizaci a cením si každé záchrany živoucího stromu.

Václav Kyselka
500 Kč

Jj.

Jiri Cepelka
400 Kč

Díky za vaši neúnavnou práci pro dobrou věc :-).

Darek Galle
100 Kč

Bez našich dárců by to nešlo :-) , děkujeme.

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Pro nás a pro naše děti.

Jan Burian
100 Kč

Děkuji, že pomáháte přírodě. Hodně štěstí a zdaru v novém roce :).

Jana Němcová
500 Kč

Moc děkujeme za podporu!

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Moc Vám fandím a jsem ráda za Vaše úžasné projekty...

Přeji nádherné dny

Gabriela Sichrovská
100 Kč

Děkujeme :-) .

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Velký dík za vaši práci!

Vlasta Hanzlíková
300 Kč

Moc děkujeme za podporu.

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Arnika = +++++pozitivní efekt pro zdraví okolí i naše, mockrát děkujeme :)

Rokonaut
5 000 Kč

Moc Vám děkujeme za štědrou podporu.

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Děkuji, že pomáháte za mě!

Štěpánka Havlová
1 000 Kč

Děkujeme za podporu i hezká slova.

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Děkuji, že se staráte o stromy. Sama občas také něco vysadím, tak vím , jak nejistý výsledek ta práce má. Kolik sazenic se vůbec neujme, kolik ožere lesní sběř ( zvěř). Není to jednoduché, chce to vytrvalost a trpělivost. Děkuji za inspirující informace.

Šárka Černá
1 000 Kč

Děkujeme že pomáháte.

Arnika – Centrum pro podporu občanů