Tomáš Zunt: Dárcovská výzva pro projekt OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM

KRUMLOVSKÁ 11 - VIRTUÁLNÍ STARTOVNÉ 2024

vybíráme od 24.6.2024
110 Kč
vybráno 0 % z 30 000 Kč

zbývá

123 dní

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V neděli 10. 11. 2024 proběhne v Českém Krumlově již VI. ročník svatomartinského dobročinného běhu KRUMLOVSKÁ 11 (K11). Sportovně společenská dobročinná akce pro běžce i neběžce a jejich rodiny je věnována na podporu Osobní asistence.
Když nechcete nebo nemůžete běžet, je tu pro vás i letos VIRTUÁLNÍ STARTOVNÉ
Každý rok přibývá Osobní asistenci klientů i zájemců o službu. V roce 2020 jsme zajišťovali asistenci pravidelně 45ti klientům, loni i letos již téměř 60 dětem i dospělým s postižením a seniorům, kteří potřebují pomoc druhých. Jen v roce 2023 jsme našim klientům zajistili na 12 tisíc hodin péče.
 
Aby bylo možné službu zajišťovat, neobejde se Osobní asistence bez podpory řady podporovatelů. Krumlovská 11 je jednou z tradičních akcí na podporu seniorů a dětí se zdravotním postižením, kteří asistenci potřebují. Poslední ročník umožnil díky startovnému, řadě partnerů, dárců a v neposlední řadě i díky množství dobrovolníků, kteří s akcí pomáhají, zajistit přes 230 hodin asistence navíc.

PŘIDEJTE SE K NÁM! Každých darovaných 620 Kč umožní 1 hodinu asistence navíc. A pro naše klienty je každá hodina asistence skutečným darem. 620 Kč je částka, která zahrnuje v průměru veškeré náklady na zajištění asistence, tedy jak mzdu asistentky/asistenta, tak vedení služby, účetnictví, cestovné, poměr na školení, nájemné, energie, telefony, náklady na provoz automobilů asistence atd.

PROČ PODPOŘIT K11?
  • Veškerý výtěžek z akce (tedy i z virtuálního startovného) jde na podporu klientů Osobní asistence. V případě výběru cílové částky z virtuálního startovného bude moci Osobní asistence zajistit seniorům a dětem s postižením dalších téměř 50 hodin profesionální pomoci.
  • Všichni dárci pak samozřejmě v případě zájmu obdrží potvrzení o daru pro daňové zvýhodnění. 

Svatomartinská K11 je tak trochu jiný závod. Mnozí účastníci musejí přinášet osobní oběť. Kromě uběhnutí 11 km v kopcovitém terénu (případně 5,5 km při štafetě dvojic) je pro běžce po doběhu mj. přichystána příjemně osvěžující listopadová koupel v hornobránském rybníku (bez koupele přichází časová penalizace). I oni budou rádi za to, že jejich úsilí bude podpořeno vašim virtuálním startovným.

Za každý dar i za naše klienty děkujeme! 

P.S. Běháte, ale v den konání K11, tedy 10. 11. 2024 nemůžete? Zapojte se do projektu „Běhej celý rok“.  


K 11 pořádá obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov s řadou partnerů. ICOS je mj. držitelem prestižního ocenění Neziskovka roku 2016 - 2. místo v kategorii střední neziskovka. V roce 2020 pak ICOS získal (také 2. místo) v ceně hejtmanky Jihoč. kraje za společenskou odpovědnost. Na sklonku roku 2021 obdržel ICOS prestižní ocenění Značka spolehlivosti a může se tak pyšnit titulem Prověřená veřejně prospěšná organizace. V roce 2022 si pak ICOS převzal Cenu města Český Krumlov za rok 2021. icosck.cz
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Seniorům, dětem (od 1 roku věku) i dospělým se zdravotním postižením pomáháme žít co možná nejběžnějším způsobem života. V domácnosti, ve školách - všude, kde je potřeba. OSOBNÍ ASISTENCE umožňuje mnoha starším lidem i dětem zůstávat doma, aniž by museli využívat ústavního zařízení, dětem s postižením usnadňuje pobyt ve školách, školkách, …
Tým osobních asistentek pravidelně pomáhá téměř šesti desítkám seniorů se sníženou soběstačností, dětem i dospělým se zdravotním postižením. Každý rok zajistíme více než 10 000 hodin přímé péče v příhraničních regionech jižních Čech. Někomu každý den, jinému třeba jen hodinu týdně.  Počet zájemců o službu však permanentně roste.

Staráme se o klienty například s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem či roztroušenou sklerózou. Našim nejmladším svěřencům je pár let, těm starším přes stovku let.          
 
Díky služebním automobilům se dostáváme za klienty i v odlehlých částech regionů, díky speciálním úpravám můžeme zajišťovat i převoz imobilních klientů.
Ročně co do počtu kilometrů objedou naše vozy za klienty a s klienty několikrát zeměkouli, přestože se většinou pohybují jen ve dvou regionech.

Vzhledem ke stárnutí populace poptávka po Osobní asistenci stále roste.

Kolik to stojí?  Téměř 9 milionů korun ročně. Ze zákona jde o sociální službu částečně hrazenou, klienti tak část nákladů hradí ze státního příspěvku na péči. Díky tomu máme každoroční příjem něco přes 1,5 mil. Kč. Zbytek pak stačí:) zajistit a složit za podpory státu (ta činí ale pouze cca 2/3 nezbytných nákladů), kraje, měst a darů nadací, firem a ochotných lidí.

Za každý dar děkujeme. Pomůže druhým.

 
Z reakcí na naši Osobní asistenci: 
„Jsem tělesně postižený od 1 roku života, snažil jsem se s tím poprat a zvládnout vše sám. Bohužel s přibývajícím věkem [ …] se můj zdravotní stav zhoršil. [ …] Po propuštění z nemocnice využívám vaše služby – koupání, oblékání a další pomoc. Děkuji vám za vaši péči, připadám si jako v nebi. Díky vaší asistenci se problém vyřešil, už nejsem ve stresu a vždy se těším na popovídání!“ Josef, 62 let

"Se službou Osobní asistence jsme velmi spokojeni. Asistentky učí Matěje základním potřebám a zároveň si s ním hrají a malují. Mají příznivý vliv na mého syna. Z každé návštěvy je nadšen. A zároveň i já můžu využít čas pro sebe,“ maminka Matěje, za nímž dojíždíme od roku 2017 (Matěj má specifické kombinované postižení: Syndrom Dravetové, ADHD a autistické rysy. S nemocí se pojí epileptické záchvaty, Matěj tedy musí být neustále pod dohledem). 

Osobní asistenci provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov od roku 2008. ICOS je mj. držitelem prestižního ocenění Neziskovka roku 2016 - 2. místo v kategorii střední neziskovka. V roce 2020 pak ICOS získal (také 2. místo) v ceně hejtmanky Jihoč. kraje za společenskou odpovědnost. Na sklonku roku 2021 obdržel ICOS prestižní ocenění Značka spolehlivosti a může se tak pyšnit titulem Prověřená veřejně prospěšná organizace. V roce 2022 si pak ICOS převzal Cenu města Český Krumlov za rok 2021. Více třeba zde.


icosck.cz

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte:
Mgr. Daniela Jíchová, ICOS, péče o dárce, tel.:  739 010 444, e-mail: jichova@icosck.cz
P.S. Podpořit Osobní asistenci, respektive nákup potřebného automobilu pro Osobní asistenci se rozhodlo devět kolegyň, které v měsíci listopad 2017 až březen 2018 slavily narozeniny. Nechtěly dárky, chtěly koupit Osobní asistenci auto. Narozeninovou výzvu včetně neodolatelného videa najdete ZDE.  Díky vám, dárcům jsme mohli pořídit další nezbytné automobily i v následujících letech. Děkujeme! 
Další dárcovské výzvy na osobní asistenci jsou uvedeny níže.Poběžím jako každý rok, nebo se alespoň pokusím běžet:). Malý dar posílám jako takové předstartovné.

Slabý, ale snaživý běžec
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ICOS Český Krumlov, o.p.s., projekt: OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM