Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace: Dárcovská výzva pro projekt Podpořte rodiny dětí se zrakovým postižením v MS kraji

Pomáháme dětem se zrakovým postižením

vybíráme od 3.5.2024
2 600 Kč
vybráno 26 % z 10 000 Kč

přispělo

7 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Žáci 6. ročníku ZŠ a MŠ Leoše Janáčka v rámci hodiny VkO se společně s paní učitelkou Marcelou Jaškovou rozhodli podpořit děti s postižením a zapojili se do projektu DOBRO - DRUZI.
Projekt je podpořen v rámci programu Dobro-druzi Nadace Via. Každou korunu, kterou darujete, Nadace Via zdvojnásobí (do výše vybrané částky 5000 kč). 
Předem děkujeme za veškerou podporu.
Žáci šestého ročníku ZŠ a MŠ Leoše Janáčka se v rámci projektu Dobro - druzi v hodinách výchovy k občanství společně rozhodli konat dobro a aktivně se podílet na pomoci dětem s postižením.
Projekt je podpořen v rámci programu Dobro-druzi Nadace Via. Každou korunu, kterou darujete, Nadace Via zdvojnásobí (do výše vybrané částky 5000 kč). 
Prosím pomozte dětem, děkujeme.

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
Všichni si pro naše děti přejeme to nejlepší: lásku, štěstí, radost, zdraví… Každá rodina ale nemá to štěstí, že se jejich dítě narodí zdravé. Poradkyně rané péče vyjíždějí každý den, aby rodinám v celém Moravskoslezském kraji pomohly zvládnout těžké chvíle po narození dítěte s vážným postižením zraku či dalším postižením. Učí je, jak s dítětem komunikovat, jak je rozvíjet, zapůjčí hračky a pomůcky, zprostředkují důležité informace. Dejte rodinám s dětmi s postižením naději, že to půjde a že - přes všechny těžkosti - složitou situaci dokáží zvládnout.
Služba rané péče je pro rodiče zdarma. Dotační programy měst a obcí pokryjí jen asi 60-70 procent skutečných nákladů. Proto velmi uvítáme Vaši podporu!

A co za Váš příspěvek například pořídíme?
2 000 Kč = odborná konzultace pro rodinu s dalšími specialisty (logoped, fyzioterapeut, psycholog apod.)
1 000 Kč = funkční diagnostika, která určí, jak s dítětem nejlépe dál pracovat a rozvíjet ho
500 Kč = jedna návštěva poradkyně v rodině s nácvikem konkrétních aktivit komunikace s dítětem
300 Kč = nákup pomůcky, speciální hračky, knížky, která pomáhá rozvíjet dítě se zrakovým postižením 


DĚKUJEME!!!!!!!

Přeji krásné léto a úsměvy na tvářích.

Marcela Jašková
500 Kč

Moc Vám děkujeme za veškerou pomoc! Spolu s námi pomáháte rodinám, které pečují o dítě s postižením zraku v MS kraji - velké díky!

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava