YUNGO s. r. o.: Dárcovská výzva pro projekt Podpořte Lékaře bez hranic

Let's Make an Impact this Christmas: Yungo supports Doctors Without Borders

vybíráme od 30.11.2023
23 160 Kč
vybráno 116 % z 20 000 Kč

přispělo

59 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Dear Yungos,

This Christmas, we are proud to host a special fundraiser dedicated to supporting the incredible work of Doctors Without Borders.

Doctors Without Borders is like a superhero team of doctors. They bring medical care to the most remote and conflict-ridden corners of the globe, providing aid to those who need it most. This holiday season, we want to be part of that superhero team and we invite you to join us!

We want to spread the love and joy beyond our own celebrations. 

Every donation and every act of kindness contributes to a brighter future for those facing adversity. Together, we can make a meaningful impact on the lives of individuals who are experiencing hardships that extend far beyond our festive celebrations.

So, let's make this Christmas about more than just decorations and gifts. Let's make it about sharing and caring.

Thank you! 💙

Who are Doctors Without Borders?

For decades, we have been helping patients in countries where any medical structures do not function sufficiently or are completely absent. We train local staff and at the same time use their valuable experience. Together we treat, vaccinate, fight epidemics, run nutrition centers for malnourished children, and provide psychological help to victims of violence. We are advocating for the availability of medicines and lowering their prices, because this is the only way they can save lives even in the poorest places. And we also inform about all this through the testimonies of our colleagues and patients. We were awarded the Nobel Peace Prize for the quality of our work.

Our values include independence, neutrality, and impartiality.

Where and who do we help?

In 2022, we helped in more than 70 countries around the world. Projects in 9 of them were also supported by Czech donors.

Natural disasters: Earthquakes, tsunamis, hurricanes. We arrive in areas affected by natural elements with humanitarian aid in the very first days, treat the wounded and help those affected to provide basic needs.

Epidemic / Pandemic / Endemic: Every year, millions of people die from preventable or treatable infectious diseases. That is why we carry out large-scale preventive vaccination campaigns, intervene in areas where epidemics have already broken out, and try to prevent their further spread.

War conflicts: About a third of our projects are located in areas where armed conflict is raging. It always weighs heavily on the local population. We provide surgical care to the injured, but psychological help is also important.

Groups excluded from health care: Whether they are people in less visible crises, such as drug addicts or prisoners, or those who have had to leave their homes and become people on the run, they have one thing in common: they do not receive quality medical care. That's why we try to provide them with everything they need - from health and psychological care to hygiene and sanitation to vital nutrition.Lékaři bez hranic, o.p.s.
Lékaři bez hranic jsou jedna z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě. Každý rok ošetříme zhruba deset milionů pacientů ve více než 70 zemích světa. Lidské životy zachraňujeme všude, kde to je potřeba. Pomáháme lidem trpícím v ozbrojených konfliktech, lidem zasaženým přírodními katastrofami, epidemiemi nebo například podvýživou. Staráme se i o vývoj léků a neustále hledáme cesty, jak humanitární pomoc ještě zlepšit.

Kdo jsou Lékaři bez hranic? Seznamte se s námi za 60 vteřin


Chcete si založit dárcovskou výzvu a podpořit tak Lékaře bez hranic? Pokračujte sem.

5 důvodů, proč podpořit Lékaře bez hranic právě teď


1. Pomůžete organizaci, která pomáhá na celém světě
I když zrovna nezasahujeme v krizi, která plní titulní stránky novin, působí našich téměř 35 000 spolupracovníků ve více než 70 zemích světa. Každý rok ošetříme téměř 10 000 000 lidí.

2. S vaším darem naložíme nejefektivněji, jak je to možné
Lékaři bez hranic drží závazek, že minimálně 80 % každého daru využijí na pomoc lidem v terénu. Co se děje se zbylými 20%? Na provoz organizace spotřebujeme zhruba 5 %, dalších 13 % dáváme na péči o dárce a získávání nových darů. Veškeré náklady pečlivě sledujeme a víme, že každých 10 Kč investovaných do péče o dárce nám přinese 37 Kč na darech. Doopravdy tak v pražské kanceláři „projíme“ jen zlomek každého vašeho daru a drtivá většina se dostává k lidem, kterým pomáháme.
 
3. Jsme organizace, která důsledně poskytuje nestrannou a neutrální pomoc
Lidé často přicházejí o přístup ke zdravotní péči v důsledku ozbrojených konfliktů, nebo proto, že patří k přehlížené skupině obyvatel, která je ze zdravotní péče jinak vyřazena. Právě proto je tak důležitá práce organizace, která poskytuje zdravotní péči nestranně a neutrálně všem lidem jen na základě jejich zdravotních potřeb. Nestranní můžeme být proto, že jsme nezávislí. A nezávislí jsme díky tomu, že více než 90 % našich příjmů celosvětově pochází od lidí, jako jste Vy. Od vlád a států přijímáme peníze jen ve výjimečných případech, když to neohrožuje naší nezávislost (třeba při léčbě podvýživy). V České republice nemáme od začátku roku 2016 ze státního rozpočtu ani korunu. 

4. Vaše pomoc má obrovský dopad. Děláme toho opravdu hodně.
Věděli jste, že jsme se v roce 2016 podíleli na úspěšném testování vakcíny proti ebole? Testujeme také nové formy léčby tuberkulózy, na kterou ročně umírá 1,4 milionu lidí. Díky tomu, že jsme velká organizace a náš hlas je slyšet, se nám také (s Vaší pomocí) podařilo přimět dva jediné výrobce pneumokokové vakcíny, aby snížil její cenu pro humanitární organizace. Po sedmi letech usilovné práce se nám minulý rok podařilo zásadně posunout léčbu proti zápalu plic, který je jednou z hlavních příčin dětských úmrtí na světě a každý rok si vyžádá milion životů.

5. Dostaneme se rychle všude, kde je naše pomoc potřeba
Už třicet let patří k naší práci také propracovaná logistika. Do 48 hodin dokážeme otevřít nemocnici kdekoliv na světě. Když je někde naše práce potřeba, dostaneme se tam.

Sami to ale nedokážeme. Potřebujeme Vás. Abychom byli stále připravení a mohli pokračovat v práci po celém světě, potřebujeme především pravidelné dárce.

(Použité údaje o využití darů a počtu spolupracovníků jsou z roku 2016.)

1st ticket

Konstantina Marseli
100 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Lékaři bez hranic, o.p.s., projekt: Podpořte Lékaře bez hranic