Tomáš Zunt: Dárcovská výzva pro projekt DOBROVOLNÍCI DARUJÍ TÍSÍCE HODIN DRUHÝM

DARUJÍ ČAS DRUHÝM. ALE BEZ VÁS TO NEJDE!

vybíráme od 10.11.2023
32 254 Kč
vybráno 65 % z 50 000 Kč

přispělo

22 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Dobrovolníci pod naším Dobrovolnickým centrem pomáhají stovkám seniorů, dětem i lidem s postižením.
Věnují jim svůj um a volný čas. Za rok kolem 4000 hodin!
Podpořte jejich úžasnou činnost. Bez vás to totiž nejde!  
Dobrovolníci pomáhají zdarma, bez nároku na odměnu. Přesto to ICOS Český Krumlov a jeho Dobrovolnické centrum něco stojí.
Dobrovolnické programy jsou profesionálně vedeny, dobrovolníky proškolujeme, pojišťujeme, hradíme jim nezbytné náklady pro jejich činnost (pomůcky, cestovné apod.). Musíme mít zázemí pro koordinaci, školení i akce pro seniory.  I tak dobrovolnictví šetří obrovské peníze, přináší nedocenitelnou pomoc, zejména ale dobrovolníci přinášejí do životů lidí kolem nás mnoho radosti. Dobrovolníci jsou k nezaplacení!
"Díky dobrovolníkům ICOS se dostanu do míst, které bych jinak už neviděla," paní Marie, 91 let, klientka domova pro seniory
Každý rok pravidelně (třeba 1x týdně, ale i častěji) pomáhá kolem 60 dobrovolníků, další stovka vypomáhá jednorázověji. 
Jen od roku 2018 věnovali naši dobrovolníci druhým 19.600 hodin! 

Váš dar půjde na podporu dobrovolnické činnosti: 

  • pro seniory se sníženou soběstačností, lidi se zdravotním postižením - v domovech pro seniory, nemocnici, i pro ty, co žijí v domácím prostředí 
  • pro děti - dobrovolníci se věnují dětem z neúplných či nefunkčních rodin, pomáhají jim se zařazením do běžného života, pomáhají s organizací nejrůznějších volnočasových akcí a aktivit pro děti
  • pro seniory, kteří mohou a chtějí žít aktivně - v rámci unikátního Centra pro seniory připravují dobrovolníci - senioři pro své vrstevníky na 200 akcí ročně 
  • pro dobrovolníky, kteří pomáhají na dobročinných a komunitních akcích, které jsou určeny na podporu seniorů, lidí s postižením, nebo pro rodiny s dětmi. 
V domovech pro seniory, nemocnici dobrovolníci zpříjemňují čas klientům/pacientům četbou, povídáním si, hraním her či společnou procházkou. Pro imobilní lidi žijící v domovech, nebo i v domácím prostředí pořádají  výlety či exkurze po okolí,...
Dětem s nejrůznějšími problémy pomáhají s kvalitním trávením času, společně poznávají dosud nepoznané, doučují. Po děti i rodiny spoluorganizují volnočasové aktivity, pomáhají na táborech,...
V rámci Centra pro seniory připravují dvě stovky akcí každý rok: vzdělávací kurzy (jazykové, počítačové, trénování paměti,...), přednášky, pohybové aktivity, společné výlety a exkurze.
"Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe," Johann Wolfgang von Goethe.  

Kolik to stojí?
Celkové náklady na zajištění Dobrovolnického centra, jeho programů a aktivit stojí cca 450 tisíc Kč/rok. Část prostředků získáváme každoročně od státu, měst a Jih. kraje, ty však dohromady pokryjí max. 2/3 nezbytných nákladů. Každý dar tak pomůže k zajištění a rozvoji programů.

Za každý dar děkujeme!ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Dobrovolníci pod Dobrovolnickým centrem věnují na Českokrumlovsku tisíce hodin svého volného času druhým. Pravidelně pomáhají seniorům, dětem i lidem se zdravotním postižením.
Dobrovolnické centrum Český Krumlov podporuje a zapojuje každý rok více než stovku dobrovolníků do nejrůznějších programů na podporu druhých.

Proškolení dobrovolníci pravidelně docházejí do domovů pro seniory, nemocnice, rodinného centra, doučují děti, vedou unikátní dobrovolnické Centrum pro seniory, připravují desítky vzdělávacích a poznávacích akcí pro naše starší spoluobčany…

V programech Dobrovolnického centra působí pravidelně (pomáhají například 1x týdně i častěji) na 70 mladých i starších dobrovolníků, desítky dalších pak vypomáhají krátkodobě. Bez jejich pomoci by život mnoha z nás byl daleko chudší, mnohé z programů na pomoc druhým by nemohly vůbec fungovat. 
"Dobrovolníci přinášejí obrovský kus radosti a štěstí", z pohledu paní Hanky, která má zkušenosti z domova pro seniory jako zaměstnanec i dobrovolník.
Dobrovolnictví pomáhá zdarma a šetří nemalé prostředky, přesto něco stojí: musí být profesionálně vedeno, dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni, jsou jim hrazeny nezbytné náklady pro jejich činnost,…

Pomoc druhého může někdy potřebovat každý z nás. Podporou Dobrovolnického centra pomůžete druhým i vy. 

Kde a jak naši dobrovolníci pomáhají: 
  • v domovech pro seniory, nemocnici - trávení času s osamělými seniory/klienty, čtení, povídání si, procházky, ...
  • seniorům se sníženou soběstačností a lidem s postižením - doprovody, společné trávení času, společné výlety, ...
  • seniorům v rámci Centra pro seniory - příprava a spolu-zajišťování dvou stovek akcí ročně (kurzy, přednášky, besedy, pohybové aktivity, výlety, exkurze,...)
  • dětem z neúplných či nefunkčních rodin - společné aktivní trávení času, doučování, ...
  • dětem v rodinném centru při volnočasových aktivitách, na táborech, ...
  • při nejrůznějších dobročinných či komunitních akcích (Krumlovská 11, ICOSí slavnost - dětské odpoledne, Pohádkový les, Polévka, která pomáhá,...) 
Více o Dobrovolnickém centru: http://dobrovolnictvi.krumlov.cz

Za každý dar děkujeme! 

Proč je nutná dárcovká podpora dobrovolnictví a proč to bez vás to nejde?
Dobrovolníci pomáhají zdarma, bez nároku na odměnu. Přesto to ICOS Český Krumlov a jeho Dobrovolnické centrum něco stojí, více než 0,5 milionu Kč/rok.
Dobrovolnické programy jsou profesionálně vedeny, dobrovolníky proškolujeme, pojišťujeme, hradíme jim nezbytné náklady pro jejich činnost (pomůcky, cestovné apod.). Musíme mít zázemí pro koordinaci, školení i akce pro seniory.  I tak dobrovolnictví šetří obrovské peníze, přináší nedocenitelnou pomoc, zejména ale dobrovolníci přinášejí do životů lidí kolem nás mnoho radosti. Dobrovolníci jsou k nezaplacení!
"Díky dobrovolníkům ICOS se dostanu do míst, které bych jinak už neviděla," paní Marie, 91 let, klientka domova pro seniory
Dobrovolnické centrum funguje od roku 2009 pod neziskovou organizací ICOS Český Krumlov, o.p.s. Ta je mj. držitelem Značky spolehlivosti a titulu Prověřená veřejně prospěšná organizace, která garantuje dárcům, že s jejich prostředky je nakládáno transparentně a hospodárně.Díky za vás. Jste boží :-)

Dárce
1 111 Kč

Dobrovolníci, jste boží!! Jen tak dál.

Dárce

Milí dobrovolníci, jste skvělí a máte můj obrovský obdiv!

Květa

Vaši dobrovolníci jsou skvělí? Ráda je podpořím.

Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ICOS Český Krumlov, o.p.s., projekt: DOBROVOLNÍCI DARUJÍ TÍSÍCE HODIN DRUHÝM