ICOS Český Krumlov, o.p.s.


Senioři Filantropie a dobrovolnictví

DOBROVOLNÍCI VĚNUJÍ VOLNÝ ČAS DRUHÝM

Dobrovolníci pod Dobrovolnickým centrem věnují na Českokrumlovsku stovky hodin svého volného času druhým. Pravidelně pomáhají seniorům, dětem i lidem se zdravotním postižením.

vybíráme od 28.2.2017

Dobrovolnické centrum Český Krumlov

Podpořte činnost dobrovolníků a udělejte radost druhým
64 968 Kč

přispělo

62 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Dobrovolnické centrum Český Krumlov podporuje a zapojuje každý rok více než stovku dobrovolníků do nejrůznějších programů na podporu druhých.

Proškolení dobrovolníci pravidelně docházejí do domovů pro seniory, nemocnice, rodinného centra, doučují děti, vedou unikátní dobrovolnické Centrum pro seniory, připravují desítky vzdělávacích a poznávacích akcí pro naše starší spoluobčany…

V programech Dobrovolnického centra působí pravidelně (pomáhají například 1x týdně i častěji) na 60 mladých i starších dobrovolníků, desítky dalších pak vypomáhají jednorázověji. Bez jejich pomoci by život mnoha z nás byl daleko chudší, mnohé z programů na pomoc druhým by nemohly vůbec fungovat. 
"Dobrovolníci přinášejí obrovský kus radosti a štěstí", z pohledu paní Hanky, která má zkušenosti z domova pro seniory jako zaměstnanec i dobrovolník.
Dobrovolnictví pomáhá zdarma a šetří nemalé prostředky, přesto něco stojí: musí být profesionálně vedeno, dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni, jsou jim hrazeny nezbytné náklady pro jejich činnost,…

Pomoc druhého může někdy potřebovat každý z nás. Podporou Dobrovolnického centra pomůžete druhým i vy. 

Kde a jak naši dobrovolníci pomáhají: 
  • v domovech pro seniory, nemocnici - trávení času s osamělými seniory/klienty, čtení, povídání si, procházky, ...
  • seniorům se sníženou soběstačností a lidem s postižením - doprovody, společné trávení času, společné výlety,...
  • seniorům v rámci Centra pro seniory - příprava a spolu-zajišťování dvou stovek akcí ročně (kurzy, přednášky, besedy, pohybové aktivity, výlety, exkurze,...)
  • dětem z neúplných či nefunkčních rodin - společné aktivní trávení času, doučování,...
  • dětem v rodinném centru při volnočasových apod. aktivitách, při táborech,...
  • jednorázověji pak i při nejrůznějších dobročinných či komunitních akcích (krumlovská 11, Icosí slavnost - dětské odpoledne, Pohádkový les, Polévka, která pomáhá...) 
Více o Dobrovolnickém centru: http://dobrovolnictvi.krumlov.cz

Za každý dar děkujeme! 


Dobrovolnické centrum funguje od roku 2009 pod neziskovou organizací ICOS Český Krumlov, o.p.s. Ta je mj. držitelem Značky spolehlivosti a titulu Prověřená veřejně prospěšná organizace, která garantuje dárcům, že s jejich prostředky je nakládáno transparentně a hospodárně.


Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu