Tereza Kovanicová: Dárcovská výzva pro projekt PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ

Fanfikce pro Hospic Dobrého Pastýře

vybíráme od 1.9.2023
3 450 Kč
vybráno 345 % z 1 000 Kč

zbývá

190 dní

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Tato výzva začala při akci jménem Letní dobročinnost, pořádané Společností pro osvětu spisovatelů, kdy během prázdninových měsíců několik amatérských i (polo)profesionálních autorů píše povídky, doplněné o odkaz na nějakou dobročinnou organizaci. Idea je taková, že pokud se čtenáři povídka líbí, přispěje.
Většina povídek je z podžánru fanfiction.
A pokračuje dál, protože je škoda jí zanechat. K podpoření projektu se může (a bude) přidávat další fanfikce.
Povídku "My, kdo je vidíme" (z fandomu Harry Potter), která tuhle výzvu začala, si můžete přečíst zde.
Pokračujeme tím, že z každé prodané e-knihy Invaze rušivých elementů plyne pro tuto výzvu 50 Kč.
Pokud se vám projekt líbí, hospic Dobrého Pastýře ocení i malou částku. Co se celkové sumy týče, nemám nějaká přehnaná očekávání, ale třeba budu překvapená (už jednou jsem byla). A ano, mám jim za co být vděčná.
Jsou úžasní.

Děkuju.
TŘI, z.ú.
Váš příspěvek bude do koruny použit na mzdové ohodnocení pracovníků Hospice Dobrého Pastýře v přímé péči.
TŘI, z.ú. je nezisková organizace, která již 12 rokem provozuje Hospic Dobrého Pastýře, nestátní zdravotnické zařízení, ve kterém je pečováno o nemocné s krátkou prognózou dožití, ve většině případů s pokročilým nádorovým onemocněním. 

Tým domácího hospice dojíždí pečovat o nevyléčitelně nemocné pacienty k nim domů a zároveň poskytuje 24 hodinovou telefonickou podporu pečujícím. 

Asistenti odlehčovací služby terénní a pečovatelské služby pomáhají s hygienou, podáváním jídla, či úklidem domácnosti těm, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na pomoci druhé osoby. 

TŘI o.p.s. poskytuje také pobytovou odlehčovací službu a provozuje centrum denních služeb. Neodmyslitelnou součástí jejich služeb je sociální poradenství a péče o pozůstalé.

Tohle je podíl z předprodejů e-knihy. Další fondy budou, doufám, následovat :)

Tess
2 150 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
TŘI, z.ú., projekt: PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ