Kateřina Smíšková: Dárcovská výzva pro projekt Léčba závislosti funguje!

Ze dna na vrchol - štafetový benefiční běh na podporu léčby závislostí

vybíráme od 2.5.2023
23 751 Kč
vybráno 12 % z 200 000 Kč

přispělo

22 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Možná každý člověk občas neví, kudy kam a někteří v tom návalu bezmoci spadnou například do spirály závislosti. A mnozí pak najdou sílu a podporu odborníků či blízkých na to, aby se zvedli a šplhali vzhůru. To je obdivuhodné pak! A ještě víc je skvělé, že ti, kterým tato odvaha dává smysl, se rozhodli pokusit se o takovou extrémní záležitost jako je běžet z nejnižšího místa ČR na nejvyšší. Ze dna na vrchol. A chtějí tím poukázat na důležitost podpory léčby závislostí. Podpořme léčbu závislostí třeba právě kvůli tomu, že odvážné dvojice nebo týmy makají, aby ti potřební, kteří se propadli na dno, byli vidět a dostali šanci.

O propojení nejnižšího a nejvyššího místa v Česku bylo v historii mnoho pokusů. Ale je to těžké. Život je těžký. Pojďme fandit těm, kdo se šplhají ze dna závislosti jako sportovcům, kteří poběží ze dna na vrchol.

Akce se může konat díky laskavosti a podpoře společností HUDY sport a KNOWLIMITS. Děkujeme.

ŠTAFETOVÝ BENEFIČNÍ BĚH NA PODPORU LÉČBY ZÁVISLOSTÍ

HŘENSKO – LUČNÍ BOUDA - 26. – 27. 5. 2023

  • Cílem běhu je jak unikátní sportovní výkon, tak podpora organizace a zároveň ukázání schopností klientů účastnit se extrémního štafetového běhu. Jedná se o otevřený štafetový běh na podporu léčby závislostí, proto Ze dna na vrchol.
  • Startujeme v Hřensku, na nejnižším bodě České republiky. Trasa vede hlubokými malebnými údolími i přes vrcholky Lužických a Jizerských hor a po 160 náročných kilometrech nás čeká cíl na hřebeni Krkonoš!
Tato výjimečná trasa o délce neskutečných 100 mil. nabízí jedinečnou příležitost pro dálkové běžce či firemní štafetové týmy nebo klienty. Ale též pro každého, kdo obdivuje výjimečnou snahu: podpořit dobročinnost! Já společně s kamarádkou  poběžíme ve dvojici za team MaKat! Jsme dvě holky ze sudet, co mají rády výzvy a dlouhý běh je pro ně skvěle strávený den. A úplně největší luxus je, když ty naše naběhané kilometry můžou pomáhat. 

SANANIM  - největší a nejstarší organizace pro léčbu závislostí, která má zkušenosti se soutěžemi jako je Kolo pro život, Handy cyklo maraton, Homeles World Cup… - protože k  léčbě patří sport. Výtěžek sbírky bude použit na léčbu klientů.

Je to příležitost ukázat, že se dá odlepit se ze dna a běžet na vrchol.SANANIM
Od svého vzniku poskytujeme služby na principu „harm reduction“ a prosazujeme princip racionální drogové politiky. SANANIM patří k největším organizacím, které již 33 let poskytují služby spojené s léčbou závislostí. Každoročně našimi zařízeními projde zhruba 13 000 klientů – uživatelů drog, patologických hráčů a osob s dalšími typy závislostí. A také jejich rodiče, děti a blízcí, na jejichž život těžce doléhá spolužití s drogově závislým. V léčbě závislosti klientů, kteří projdou našimi léčebnými programy, vykazujeme úspěšnost 50 až 70 %.
Komplexní systém péče 
Po celou dobu našeho působení v oblasti léčby závislostí bedlivě sledujeme proměny na drogové scéně a s tím související změny v potřebách našich klientů a jejich rodin. Pružně na ně reagujeme, trvale testujeme a zavádíme do praxe nové trendy a služby v oblasti prevence, péče, léčby a následné resocializace. V současné době náš ucelený systém péče o lidi ohrožené závislostí tvoří 18 léčebných zařízení a na ně navazující služby jako jsou terénní programy, kontaktní centrum, adiktologická ambulance, gambling ambulance, denní stacionář, poradna pro rodiče, centrum komplexní péče o dítě a rodinu, terapeutické komunity Karlov a Němčice, chráněné byty, centrum pro osoby v konfliktu se zákonem, pracovní a sociální agentura, drogové a informační centrum a další. Vydáváme odborné publikace, vzděláváme odborníky pro specifické drogové služby v ČR a aktivně se zapojujeme do řady evropských projektů. Jsme zastoupeni na všech úrovních tvorby drogové politiky v ČR

Komplexní systém péče, který vychází z více než třicetiletých zkušeností a praxe, vykazuje vysokou úspěšnost, a to v porovnání nejen s ostatními službami v České republice, ale i se zahraničím. Všechny relevantní služby v SANANIMu disponují certifikáty odborné způsobilosti. Navzdory všeobecnému mínění naše zkušenost dokazuje, že léčba závislosti funguje! Klade však vysoké nároky na odbornost a nasazení všech zaměstnanců. Toto náročné a společností mnohdy nedoceněně poslání dokážeme naplňovat jen díky nezlomné energii lidí, kteří pro SANANIM pracují, díky jejich nasazení i hluboce lidské empatii v kombinaci s vysokou profesionalitou, s níž zvládají vést své klienty na cestě k úzdravě.
                                                                                                   
Represe nefungují. Funguje doprovázení klienta na jeho cestě k úzdravě.
V celé své třiatřicetileté praxi prosazujeme principy harm reduction. Je to právě zásluhou SANANIMu, že se v ČR se uplatňuje racionální, vyvážená drogová politika, díky níž zde fungují drogové služby, které uživatelé drog mohou využívat bez strachu z represe. Srovnání se zeměmi, kde dochází k vytlačování uživatelů drog na okraj společnosti represivními nařízeními, to jasně dokazuje. Tyto země mají minimální kontrolu nad tím, co se v komunitě uživatelů drog děje. V důsledku tak uživatelé drog představují vysoké riziko pro společnost - jednak kvůli přenosu infekčních chorob, a jednak kvůli zvýšené kriminalitě, neboť závislí potřebují na drogu sehnat peníze.

Díky nerepresivní drogové politice jsme právě v oblasti snižování škod způsobených uživateli drog vzorem jiným zemím. Jen pro příklad: v našich terénních programech a kontaktních centrech jsme denně v kontaktu s téměř 300 uživateli drog, denně vyměníme 4500 stříkaček, ročně odhalíme kolem 80 případů žloutenky typu C. Jsme taky zemí, kde je mezi uživateli drog pouze kolem 1 % HIV pozitivních osob, zatímco průměr ve vyspělých zemích Evropy je 4-11 % a v Severní Americe 7,4%. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi máme také nejmenší počet smrtelných předávkování na 100.000 obyvatel.
To vše zejména díky nepřetržité a mravenčí práci neziskových organizací jako je SANANIM, které zajišťují až 75 % všech drogových služeb v naší zemi. Tyto organizace se však trvale potýkají s nedostatečným financováním svých služeb ze strany státu. V příznivých dobách z dotací plyne cca něco přes 90 % prostředků nezbytných na zajištění plynulého chodu drogových služeb. Tento stav řeší dofinancováním z vlastních zdrojů, zejména ze sociálního podnikání a z fundraisingu. Nejisté zdroje financování a jejich nedostatek tak neustále ohrožují další rozvoj naší organizace a udržitelnost služeb i schopnost dlouhodobě plánovat.

Obracíme se proto na Vás – nejen na naše příznivce, ale na celou společnost. Chceme Vás požádat o pomoc a podporu. A dát vám tímto možnost podílet se na rozvoji a zkvalitňování služeb, které nejen pomáhají léčit lidi ohrožené drogou, ale které jsou v konečném důsledku investicicí ve prospěch nás všech. Neboť fenomén „drogy“ nezmizí tím, že před ním zavřeme oči a budeme si namlouvat, že „nás se to netýká“. Počet aktivních uživatelů drog celosvětově trvale stoupá a díky otevřeným hranicím a online obchodu s drogami se více a více otvírá i drogová scéna. Pokud nebudou existovat fungující preventivní a léčebné programy a služby, rizika a důsledky pocítí každý z nás.
K této výzvě nás inspirovala silná vlna solidarity v době koronavirové krize. Ukázala, že veřejnost nechce nečinně přihlížet, jak jsou nejzranitelnější vrstvy naší společnosti nechány napospas. Věříme, že solidarita i uvědomění si rizik bude i nadále silnou motivací k tomu, abyste nám pomáhali a podpořili nás.
DĚKUJEME!

Sám jsem absolvoval léčbu závislosti a proto vím, jak moc zasloužnou práci děláte 💪 ❤️

Jan Henych
500 Kč

.

Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
SANANIM, projekt: Léčba závislosti funguje!